null

Warszawa. Rozwój przestrzenny

Drukuj otwiera się w nowej karcie
WPR_okladka_mala.jpg
WPR_okladka_mala.jpg

Dwujęzyczna, polsko-angielska publikacja została wydana w 1993 roku przez Urząd m.st. Warszawy przy współpracy z Towarzystwem Urbanistów Polskich. Prezentuje rozwój przestrzenny miasta, omawia historię planowania przestrzennego Warszawy i jego kontekst polityczny i gospodarczy, a także regionalny, zarysowując kolejne koncepcje Warszawskiego Zespołu Miejskiego.

Opracowanie wymienia najważniejsze dokumenty planistyczne dotyczące Warszawy, zawiera też obszerne kalendarium historyczne obejmujące wydarzenia, które wpływały na rozwój miasta oraz dane statystyczne z lat 90. XX wieku.

Publikacja zajmuje się też przyszłym rozwojem miasta z perspektywy początku ostatniej dekady ubiegłego wieku. W aneksach zawarto omówienie dwóch przykładowych tematów szczegółowych, istotnych dla warszawskiej urbanistyki lat 90. - koncepcji zagospodarowania ścisłego centrum Warszawy i odbudowy północnej pierzei placu Teatralnego.

Załączniki: