null

Warszawa. Rozwój przestrzenny / Warsaw. Physical development

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W serwisie publikujemy dwujęzyczne, polsko-angielskie opracowanie z 1993 roku, wydane przez Urząd m.st. Warszawy przy współpracy z Towarzystwem Urbanistów Polskich. Publikacja prezentuje rozwój przestrzenny miasta, omawia historię planowania przestrzennego Warszawy i jego kontekst polityczny i gospodarczy, a także regionalny, zarysowując kolejne koncepcje Warszawskiego Zespołu Miejskiego.

Opracowanie wymienia najważniejsze dokumenty planistyczne dotyczące Warszawy, zawiera też obszerne kalendarium historyczne obejmujące wydarzenia, które wpływały na rozwój miasta oraz dane statystyczne z lat 90. XX wieku.

Publikacja zajmuje się też przyszłym rozwojem miasta z perspektywy początku ostatniej dekady ubiegłego wieku. W aneksach zawarto omówienie dwóch przykładowych tematów szczegółowych, istotnych dla warszawskiej urbanistyki lat 90. - koncepcji zagospodarowania ścisłego centrum Warszawy i odbudowy północnej pierzei placu Teatralnego.

Więcej...

Warszawa. Rozwój historyczny. Historical development.
Zobacz galerię (10 zdjęć)
Warszawa. Stan 1945 - zniszczenia. Existing state in 1945 - destruction.
Warszawa. Stan istniejący w 1965. Existing state in 1965.
Warszawa. Plan zatwierdzony w 1982 r. Plan ratified in 1982.
Warszawa. Plan śródmieścia funkcjonalnego zatwierdzony w 1983 r. Plan of central area ratified in 1983.
Warszawa. Stan istniejący w 1985 r. Existing state in 1985.
Warszawa. Plan zatwierdzony w 1992 r. - strefy funkcjonalne. Plan ratified in 1992 - functional zones.
Warszawa. Plan zatwierdzony w 1992 r. - kształtowanie środowiska. Plan ratified in 1992 - environment protection.
Warszawa. Plan zatwierdzony w 1992 r. - sieci komunikacyjne. Plan ratified in 1992 - transportation networks.
Plan WSM zatwierdzony w 1978 r. - strefy kierunkowe. Plan of Warsaw voivodship ratified in 1978 - long range zones.