null

Warsztaty architektoniczno-urbanistyczne na koncepcję przestrzennego zagospodarowania rejonu ul. Kondratowicza

Drukuj otwiera się w nowej karcie

17 grudnia 2015 r. rozpoczął się nabór na warsztaty urbanistyczno-architektoniczne dotyczące opracowania koncepcji przestrzennego zagospodarowania rejonu ulicy Kondratowicza w kontekście planowanego odcinka II linii metra, przygotowane przez Oddział Warszawski SARP na zlecenie Miasta Stołecznego Warszawy.

 

 

Cel Warsztatów

Celem warsztatów jest opracowanie koncepcji współczesnego centrum Bródna między stacjami II linii metra: Kondratowicza i Bródno. Szczegółowe informacje dot. zakresu opracowania znajdują się w załączniku nr 3 do Regulaminu.

Formuła Warsztatów

Warsztaty są dwuetapowe. W pierwszym etapie prowadzony jest nabór Uczestników na podstawie jawnych zgłoszeń. Ocenie podlegać będzie zgłoszony opis pomysłu obejmujący wskazane poniżej elementy:

 1. kompozycja przestrzeni publicznej w obszarze objętym opracowaniem wraz z proponowanymi powiązaniami z przestrzenią publiczną w najbliższym otoczeniu,
 2. założenia programowe proponowanego rozwiązania przestrzennego,
 3. wskazanie potencjalnych grup beneficjentów,
 4. propozycja rozwiązań komunikacyjnych w oparciu o wytyczne warsztatowe,
 5. podstawowa kompozycja terenu oraz proponowany obszar jego powiązań z założeniami sąsiadującymi, opracowane w formie graficznej na załączniku nr 1 do Regulaminu.

Na podstawie zgłoszeń wyłonionych zostanie 5 Uczestników (zespołów projektowych), których zadaniem w II etapie będzie opracowanie proponowanych w I etapie rozwiązań. Warsztatom będą towarzyszyły spotkania z mieszkańcami i użytkownikami obszaru opracowania.

 Organizator zaprasza do składania zgłoszeń Uczestników spełniających wymagania określone w Regulaminie. Uczestnicy niespełniający tych wymagań podlegają wykluczeniu.

 Jury

 Oceny zgłoszeń dokona Jury w składzie:

 1.  Paweł Detko (architekt, OW SARP),
 2. Marlena Happach (architekt, OW SARP),
 3. Wojciech Kotecki (architekt, OW SARP),
 4. Marek Mikos (p.o. dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy),
 5. Janina Trepczyńska Grynberg (architekt, OW SARP),
 6. Zygmunt Użdalewicz (inżynier komunikacji, SITK).

Harmonogram

etap I

Ogłoszenie warsztatów – 17 grudnia 2015 r.

 • Nadsyłanie pytań dotyczących regulaminu i I etapu Warsztatów – do 29 grudnia 2015 r.
 • Udzielanie odpowiedzi na pytania – do 5 stycznia 2016 
 • Nabór zgłoszeń (wyłącznie drogą mailową) – do 11 stycznia 2016 r. godz. 15.00
 • Ogłoszenie wybranych 5 Uczestników – 15 stycznia 2016 r.

etap II

Spotkania i warsztaty – zgodnie z Regulaminem w terminie wskazanym przez Organizatora.

Facebook event: facebook.com

Do pobrania:

REGULAMIN [pobierz]

zał. nr 1 zakres opracowania [pobierz]

zał. nr 2 formularz zgłoszeniowy [pobierz]

zał. nr 3 materiały warsztatowe do etapu I [pobierz]

 


Ogłoszenie o wynikach I etapu warsztatów – 15 stycznia 2016 r.

 

Do udziału w Warsztatach zgłosiło się 15 zespołów projektowych. Jury w składzie: Paweł Detko (architekt, OW SARP), Marlena Happach (architekt, OW SARP), Wojciech Kotecki (architekt, OW SARP), Marek Mikos (p.o. dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy), Janina Trepczyńska Grynberg (architekt, OW SARP) przeprowadziło ocenę złożonych zgłoszeń.

Zaproszenie do udziału w II etapie Warsztatów otrzymują następujące zespoły. 

1. Program Następna Stacja Miasto – zespół w składzie: Zuzanna Smoczyńska, Michał Sikorski, Katarzyna Krokos, Marta Osowiecka, Magda Koźluk, Bartosz Siegieda.

2. Program Powiązanie Rozwiązaniem – Kondratowicza – zespół Inicjatywa Projektowa w składzie: Piotr Straszak, Adam Piotr Zając, Mikołaj Zdanowski.

3. Program Utopia Bródno – zespół w składzie: Klementyna Świeżewska, Maciej Czeredys, Tomasz Płachecki, Anna Chrościcka.

Po długich dyskusjach członków Jury również dwa kolejne zespoły.

4. Program Ulica Kondratowicza – Nowy Świat – zespół Nowy Świat w składzie: Rafał Bujnowski, Piotr Bujak, Marlena Dałek, Anna Tofiluk, Urszula Trzeciakowska.

5. Program Międzymetrze – zespół 22ARCHITEKCI w składzie: Wojciech Conder, Aleksander Drzewiecki, Maciej Kowalczyk, Karolina Stępkowska, Michał Tatjewski.


Informacja o terminach związanych z zamknięciem warsztatów: 

 • Przekazanie koncepcji – do 5 kwietnia 2016 r. godz. 15.00.
 • Finalna prezentacja Koncepcji – 12 kwietnia 2016 r., godz. 17:00. 

Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Dzielnicy Targówek.

 

Lista uczestników
1. Program Następna Stacja Miasto – zespół w składzie: Zuzanna Smoczyńska, Michał Sikorski, Katarzyna Krokos, Marta Osowiecka, Magda Koźluk, Bartosz Siegieda. 2. Program Powiązanie Rozwiązaniem – Kondratowicza – zespół Inicjatywa Projektowa w składzie: Piotr Straszak, Adam Piotr Zając, Mikołaj Zdanowski. 3. Program Utopia Bródno – zespół w składzie: Klementyna Świeżewska, Maciej Czeredys, Tomasz Płachecki, Anna Chrościcka. 4. Program Ulica Kondratowicza – Nowy Świat – zespół Nowy Świat w składzie: Rafał Bujnowski, Piotr Bujak, Marlena Dałek, Anna Tofiluk, Urszula Trzeciakowska. 5. Program Międzymetrze – zespół 22ARCHITEKCI w składzie: Wojciech Conder, Aleksander Drzewiecki, Maciej Kowalczyk, Karolina Stępkowska, Michał Tatjewski.