null

Warsztaty o zagospodarowaniu ul. Kondratowicza - podsumowanie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warsztaty architektoniczno–urbanistyczne dotyczące opracowania koncepcji przestrzennego zagospodarowania rejonu ul. Kondratowicza zostały zorganizowane przez miasto w związku z modernizacją tej ulicy po wybudowaniu dwóch stacji II linii metra.

Planowane stacje: „Kondratowicza” zlokalizowana w rejonie skrzyżowania ul. Św. Wincentego i ul. Kondratowicza, w sąsiedztwie ratusza Dzielnicy Targówek, oraz stacja „Bródno”, zlokalizowana w rejonie skrzyżowania ul. Rembielińskiej i ul. Kondratowicza niewątpliwie przyczynią się do korzystnej zmiany charakteru tej części Bródna, czyniąc ją nowym centrum Targówka - centrum aktywizacji społecznej, lokalnych usług, rekreacji oraz bardzo dobrze działającym i ważnym węzłem komunikacyjnym. Przyjazną człowiekowi przestrzenią miejską, miejscem stworzonym z myślą o mieszkańcach i ich potrzebach.

Przeprowadzenie warsztatów zostało powierzone OW SARP. Zostały zorganizowane dwóch etapach. W pierwszym - na podstawie przeprowadzonego naboru ze zgłoszeń wyłoniono pięciu uczestników, będących kilkuosobowymi zespołami składającymi się m.in. z architektów, urbanistów, socjologów i  ekspertów ds. komunikacji.

W ramach drugiego etapu, trwającego od połowy stycznia do kwietnia b.r., każdy zespół opracował koncepcję przestrzennego zagospodarowania rejonu ulicy Kondratowicza. Ponadto, w drugim etapie warsztatów odbyły się trzy spotkania z mieszkańcami w ramach konsultacji społecznych. Włączenie w proces projektowy mieszkańców było bardzo istotne ze względu na założony cel - poprawę standardów życia na Bródnie. A to właśnie mieszkańcy znają ten obszar najlepiej…

W ramach dwóch spotkań konsultacyjnych, które odbyły się w styczniu br., przeanalizowano aktualny stan ulicy Kondratowicza i okolicy. Mieszkańcy zgłaszali swoje uwagi, propozycje i sygnalizowali problemy, a ich głos uwzględniono w raporcie z konsultacji, który został następnie przekazany zespołom projektowym. Konsultacje prowadzono także on-line. W lutym odbyło się także trzecie otwarte spotkanie z mieszkańcami, na którym poszczególne zespoły odniosły się do zgłaszanych propozycji i zinterpretowały wyniki konsultacji.

12 kwietnia o godz. 17 w Urzędzie Dzielnicy Targówek na otwartym spotkaniu z mieszkańcami Bródna odbyła się finalna prezentacja wszystkich koncepcji. Zespoły projektowe przygotowały plansze, makiety i multimedialne prezentacje swoich koncepcji a uczestnicy mogli zapoznać się z proponowanymi rozwiązaniami dotyczącymi komunikacji, kształtowania przestrzeni publicznych, charakteru zabudowy czy urządzenia zieleni. Odbyła się również dyskusja z udziałem projektantów a mieszkańcy mogli z nimi porozmawiać.

- Jestem bardzo zadowolony z faktu, iż działania warsztatowe cieszyły się żywym zainteresowaniem mieszkańców. Myślę, że powinniśmy prowadzić jeszcze więcej takich działań, by uzyskać powszechne zrozumienie dla takiej formuły prowadzenia szerokiej dyskusji przygotowującej podstawy dla przyszłych decyzji - powiedział Marek Mikos, szef miejskiego biura architektury.

Prezentowane projekty, w swoim aktualnym kształcie, nie są przeznaczone do realizacji. Założeniem warsztatów architektoniczno–urbanistycznych było bowiem poznanie różnych propozycji, rozwiązań i idei. Powstałe podczas nich projekty są jedynie rodzajem publicznej, merytorycznej debaty o przestrzeni miasta. W ramach warsztatów nie wybierano bowiem jednego konkretnego rozwiązania, czy też koncepcji. Nie przyznawano również miejsc i wyróżnień. Zaproponowane rozwiązania będą jeszcze analizowane a część z nich może zostać uwzględniona w dalszych działaniach związanych z modernizacją ulicy Kondratowicza, która zostanie przeprowadzona równolegle z budową stacji metra.

Wyniki prac warsztatowych zostaną opracowane i przekazane Prezydent m.st. Warszawy - Hannie Gronkiewicz-Waltz. Będą stanowiły rekomendacje dla planowanych działań związanych z modernizacją ulicy Kondratowicza po wybudowaniu stacji II linii metra na Bródnie.

Poniżej główne założenia każdej z pięciu koncepcji projektowych, wykonanych przez zespoły projektowe:

  • Następna Stacja Miasto: Zuzanna Smoczyńska, Michał Sikorski, Katarzyna Krokos, Marta Osowiecka, Magda Koźluk, Bartosz Siegieda  
  • Powiązanie Rozwiązaniem Kondratowicza: Inicjatywa Projektowa w składzie: Piotr Straszak, Adam Piotr Zając, Mikołaj Zdanowski 
  • Utopia Bródno: Klementyna Świeżewska, Maciej Czeredys, Tomasz Płachecki, Anna Chrościcka 
  • Kondratowicza-Nowy Świat: Rafał Bujnowski, Agnieszka Bobrowska, Piotr Bujak, Marlena Dałek, Anna Tofiluk, Tomasz Dybicz, Grzegorz Gawrysiak, Michał Iwaniuk, Urszula Trzeciakowska, Paweł Wielgo 
  • Międzymetrze: 22ARCHITEKCI w składzie: Wojciech Conder, Aleksander Drzewiecki, Maciej Kowalczyk, Agnieszka Lewandowska, Maciej Sidorowicz, Karolina Stępkowska, Michał Tatjewski

 

Zdjęcia i pliki do ściągnięcia dostępne pod adresem http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/warsztaty-dotycz-ce-zagospodarowania-ul-kondratowicza-podsumowanie