null

Warsztaty na temat ustawy o rewitalizacji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zapraszamy na warsztaty na temat ustawy o rewitalizacji

Spotkania warsztatowe odbęda się w dniach: 11 i 12 kwietnia,  w godzinach 9.00 – 15.00 w formule on-line.

Tematem warsztatów będzie ustawa o rewitalizacji i zadania związane z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy.

Pierwszy etap prac, czyli wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji już za nami.

Diagnoza miasta stołecznego Warszawy pozwoliła na wyznaczenie obszaru, który będzie poddawany rewitalizacji w kolejnych latach, po zakończeniu realizacji Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku.

Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Warszawie została przyjęta przez Radę m.st. Warszawy w dniu 17 lutego br. (Uchwała nr LX/1967/2022).

Poza wyznaczeniem granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji uchwała wprowadziła prawo pierwokupu wszystkich nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji na rzecz m.st. Warszawy oraz zakaz wydawania decyzji o warunkach zabudowy dla określonych w uchwale nieruchomości.

Przed nami kolejne zadania. W związku z tym mamy przyjemność zaprosić Państwa na warsztaty, podczas których zostaną omówione zapisy ustawy o rewitalizacji, narzędzia jakie daje ustawa do wykorzystania oraz zastaną przedstawione etapy, konieczne do realizacji przy opracowaniu Gminnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy.

Warsztaty to dla Państwa możliwość zdobywania wiedzy z zakresu rewitalizacji oraz włączenie się w działania rewitalizacyjne.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres afilipiak@um.warszawa.pl do 7 kwietnia.