null

WDS a ustalenia planu

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Nowa część miasta na Woli jest zgodna z ustaleniami szczegółowymi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W planie teren przyszłej Warszawskiej Dzielnicy Społecznej jest przewidziany pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dla poszczególnych obszarów wynosi od 25 do 40 proc., maksymalna intensywność – 2,0, maksymalna wysokość zabudowy – od sześciu do ośmiu kondygnacji naziemnych do 25 metrów. Na terenie są też przewidziane usługi ogólnodostępne, przynajmniej w parterach zabudowy od strony ulicy Górczewskiej.

Mapa z zaznaczonym terenem opracowania