null

Włącz się

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Wspólne sadzenie drzew przez mieszkańców

Wszystkich, którzy na obszarze rewitalizacji żyją, działają, pracują i prowadzą biznes. Dzięki ich zaangażowaniu lepiej poznajemy miejscowe potrzeby i lepiej możemy na nie odpowiadać a wspólnie wypracowane rozwiązania dają szansę na długotrwałe i pozytywne efekty.

Dlatego zachęcamy  - Włącz się!

Można to zrobić na wiele sposobów. Jeśli prowadzisz projekt społeczny, gospodarczy, środowiskowy lub infrastrukturalny, skierowany do lokalnej społeczności z obszaru rewitalizacji to możesz zostać naszym partnerem.

Jeśli chcesz, żeby poszczególne projekty Zintegrowanego Programu Rewitalizacji były realizowane  zgodnie z Twoimi potrzebami to weź udział w konsultacjach społecznych i wyraź swoją opinię.

Możesz zostać wolontariuszem.  Zajmować się tym, co lubisz i działać w: organizacjach pozarządowych, muzeach, domach kultury, teatrach, ośrodkach pomocy społecznej, schroniskach dla zwierząt, ośrodkach sportowych i wielu innych miejscach.

Jeśli chcesz zmienić coś w swojej okolicy to możesz zgłosić do budżetu partycypacyjnego odpowiedni projekt (nie trzeba być pełnoletnim,  ani zameldowanym w Warszawie). Co roku, mieszkańcy i mieszkanki wybierają z puli takich projektów te, które potem będą realizowane przez miasto.

Jeśli wraz z innymi mieszkańcami i mieszkankami masz pomysł na  ważne dla Waszej społeczności przedsięwzięcie to możesz złożyć wniosek do Urzędu m.st. Warszawy  i przy wsparciu miasta zrealizować je. Czekamy na inicjatywy dotyczące: rewitalizacji, remontów, działalności charytatywnej, upowszechniania tradycji narodowej, działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, kultury, sztuki, dziedzictwa narodowego, nauki, edukacji i wychowania, promocji wolontariatu, turystyki, ochrony przyrody, porządku i bezpieczeństwa.

Jeśli działasz m.in. w: organizacji pozarządowej, organizacji kościelnej, spółdzielni socjalnej, związku zawodowym, organizacji pracodawców, samorządzie zawodowym, partii politycznej albo fundacji przez partię założonej i masz pomysł na ciekawy projekt, ale brakuje ci  pieniędzy na jego realizację to możesz złożyć  wniosek i skorzystać  z dofinansowania w ramach programu „Małych grantów”