null

Wniosek w ramach specustawy mieszkaniowej. ul. Lizbońska

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wniosek w ramach specustawy mieszkaniowej. ul. Lizbońska


Do Urzędu m.st. Warszawy wpłynął wniosek w ramach specustawy mieszkaniowej. Został opublikowany 25.08.2020 r. Inwestycja jest proponowana przy ul. Lizbońskiej 1 na Pradze-Południe.

budynek wielorodzinny_lizbońska

Wniosek został złożony na mocy specustawy z 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Zasadniczym celem uchwalenia tej ustawy, miało być zwiększenie podaży gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe. Procedura ta nie wymaga zgodności inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W Warszawie inwestycje realizowane na mocy specustawy regulują dodatkowo standardy urbanistyczne, przyjęte przez Radę Miasta 30 sierpnia 2018 roku.


Planowana inwestycja składać się ma z budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażem podziemnym, wolnostojącą stacją transformatorową, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową oraz zjazdami na działce ewidencyjnej nr 2 z obrębu 3-01-17 przy ul. Lizbońskiej.
Inwestycja jest planowana w kwartale wyznaczonym ulicami: Lizbońską, Urugwajską, Saską i al. Stanów Zjednoczonych. Na tym terenie znajduje się budynek po wyłączonej z użytkowania przepompowni sieci cieplnej. W otoczeniu dominuje zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z lat 70. ubiegłego wieku.

 

Lizbońska -Inwestycja na podstawie specustawy


Studium Warszawy z 2006 roku w tym rejonie dzielnicy Praga-Południe wskazuje teren M1 20 o priorytecie lokalizowania zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Dodatkowo Studium w zakresie infrastruktury ciepłowniczej wskazuje przepompownię ciepła Saska.
Dla obszaru i otoczenia planowanej inwestycji obowiązują ustalenia zapisane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Saskiej Kępy, uchwalonym 19 października 2006 r. (ze zmianami).


Wniosek dla tej lokalizacji wpłynął pierwszy raz w maju 2020 r. Na etapie uzgodnień i uwag został wycofany. Koncepcja zabudowy została skorygowana m.in. w zakresie wysokości zabudowy.


Jak zgłosić uwagi?
Uwagi do wniosku można zgłaszać do 15.09.2020 r. w jednej z form:

  • pisemnie na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy (ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa),
  • przez ePUAP w formie poświadczonej podpisem elektronicznym lub
  • e-mailem na adres sekretariat.BAIPP@um.warszawa.pl

Ostateczną decyzję podejmie Rada m.st. Warszawy.
Szczegółowe informacje na temat inwestycji znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy