null

Współpraca Biura Architektury i Planowania Przestrzennego z Uniwersytetem Warszawskim

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Z  przyjemnością informujemy,  że 21 kwietnia 2017 roku Pani Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz i  Rektor Marcin Pałys podpisali porozumienie o partnerskiej współpracy pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa i Uniwersytetem Warszawskim. Porozumienie jest zwieńczeniem dotychczasowej wieloletniej współpracy miasta i uczelni, a także deklaracją jej poszerzenia oraz ustaleniem jej różnorodnych form, dostosowanych do prowadzonych działań i inwestycji.

 

Podpisane porozumienie jest bardzo cenne dla Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, które współpracuje już z Uniwersytetem Warszawskim w zakresie rozwoju kampusów Powiśle i Ochota. Umożliwia współpracę w zakresie działań dotyczących zagadnień przestrzennych. Oprócz przekształceń przestrzennych uniwersyteckich kampusów należą do nich m.in. działania objęte Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, Strategią Warszawa 2030.