null

Wyjaśnienie dot. prawa pierwokupu nieruchomości na obszarze rewitalizacji

Drukuj otwiera się w nowej karcie
mapa obszaru rewitalizacji - obrazek poglądowy pokazujący granice obszaru

Komunikat dotyczący udzielania informacji wskazującej czy dana nieruchomość znajduje się na obszarze rewitalizacji.

 

W dniu 28 lutego 2022 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego została opublikowana Uchwała Rady m.st. Warszawy  Nr LX/1967/2022 z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji m.st. Warszawy ustanawiając w § 2 tej uchwały prawo pierwokupu wszystkich nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji na rzecz m.st. Warszawy. Uchwała weszła w życie 15 marca 2022 r.

Ważne!

28 marca 2022 r. zostało opublikowane Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WNP-I.4131.64.2021 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 marca 2022 r. dotyczące uchwały Nr LX/1967/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji m.st. Warszawy w części obejmującej granicami obszaru rewitalizacji teren położony w obrębie obszaru geodezyjnego 4-08-17 należący do MSI Bródno.

  • Mapa Obszaru Rewitalizacji

W załączniku znajdą Państwo wyjaśnienia potrzebne do sporządzenia aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości wraz z informacją o obrębach ewidencyjnych na obszarze rewitalizacji. Z granicami obszaru rewitalizacji można się zapoznać na stronie miasta odznaczając w menu po lewej stronie warstwę Rewitalizacja i Obszar rewitalizacji.

  • Wydawanie Zaświadczeń

Od 1 września 2022 r. zaświadczenia dot. prawa pierwokupu są wystawiane w Urzędach Dzielnic dla nieruchomości położonych we wszystkich dzielnicach poza obszarem rewitalizacji.

Biuro Polityki Lokalowej Wydział Rewitalizacji wystawia tylko zaświadczenia dla 3 dzielnic,
w których został wyznaczony obszar rewitalizacji, tj.: Praga-Południe, Praga-Północ, Targówek.

Wniosek o wydanie zaświadczenia w zależności od położenia nieruchomości można złożyć:

  • w kancelarii Urzędu m.st. Warszawy adres Al. Jerozolimskie 44,
  • w siedzibie Biura Polityki Lokalowej na ul. Canaletta 2 i ul. Senatorska 36 (wnioski dotyczące dzielnic: Praga-Południe, Praga-Północ, Targówek),
  • pocztą mailową na adres Biura Polityki Lokalowej Sekretariat.BPL@um.warszawa.pl (wnioski dotyczące dzielnic: Praga-Południe, Praga-Północ, Targówek)
  • w Urzędach Dzielnic (Wydziały Obsługi Mieszkańców)

Opłatę skarbową w wysokości 17 zł za wydanie zaświadczenia należy uiścić na konto Urzędu m.st. Warszawy, tj.: Centrum Obsługi Podatnika: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070.

  • W Biurze Polityki Lokalowej, w ramach prac Wydziału Rewitalizacji wydajemy również informacje dotyczące obszaru rewitalizacji (bezpłatnie).

WAŻNE!

Dalszym procedowaniem spraw związanych z korzystaniem przez Miasto z prawa pierwokupu po otrzymaniu zaświadczenia zajmuje się Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa

Załączniki: