null

Wyniki konkursu NCW Chmielna

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wyniki konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej w rejonie ul. Chmielnej w ramach programu Nowe Centrum Warszawy.

I nagroda - 45 tys. zł

oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki

RS Architektura Krajobrazu Dorota Rudawa

Wizualizacje I nagrody w konkursie NCW dla ul. Chmielnej przedstawiają ulicę Chmielną i skwer Bukinistów

Praca cechuje się najbardziej kompletnym, dojrzałym i wielowątkowym potraktowaniem zadania konkursowego. Sąd konkursowy docenił decyzję o wyważonym podejściu do kwestii zazielenienia ulicy Chmielnej, przy jednoczesnym zachowaniu jej tradycyjnego, śródmiejskiego charakteru i z pozostawieniem istniejącego bazaltowego rynsztoka. Szczególne uznanie wzbudził zaproponowany charakter tzw. skweru bukinistów, zachowujący obecną posadzkę i przekształcający istniejący zieleniec w przyjazną i zapraszającą przestrzeń odpoczynku o oryginalnym wyrazie.

Praca cechuje się starannym, indywidualnym potraktowaniem skwerów i poszerzeń oraz różnorodnym i funkcjonalnym wachlarzem zaproponowanej małej architektury. Podkreślić należy także wnikliwe potraktowanie problemu kolizji nasadzeń z istniejącą infrastrukturą podziemną.

Wątpliwości sądu budzi zaproponowane oświetlenie, a także zbytnie rozdrobnienie terenów zieleni niskiej, utrudniające ich utrzymanie i zawężające możliwość wykorzystania na potrzeby systemu zagospodarowania wody opadowej. Nie w pełni uczytelniono też historyczny charakter objętego opracowaniem odcinka zabytkowej ul. Brackiej. Zagadnienia te nie przesądzają jednak o wartości pracy i są możliwe do skorygowania na etapie realizacji zaleceń sądu.

 

II nagroda - 20 tys. zł

ARE STIASNY / WACŁAWEK sp. z o.o.

Wizualizacje II nagrody w konkursie NCW dla ul. Chmielnej przedstawiają ulicę Chmielną i skwer Bukinistów

Praca cechuje się czystym, minimalistycznym podejściem do kształtowania przestrzeni publicznej, z zielenią jako jej głównym aktorem. Dwa szpalery smukłych tulipanowców odmieniają charakter ulicy Chmielnej, zamieniając ją w zieloną aleję. Duże, dostępne zieleńce na każdym ze skwerów tworzą miejsca o nieformalnym, zapraszającym charakterze, a delikatne, przewieszone oświetlenie w dyskretny sposób zapewnia deptakowi dobre oświetlenie.

W opinii sądu, pracę tą cechuje jednak zbytni schematyzm, szczególnie w zakresie rozmieszczenia nasadzeń oraz kształtowania nawierzchni ul. Chmielnej, a także niedostateczne opracowanie zagadnienia małej architektury, która budzi wątpliwości ergonomiczne bądź jest po prostu nieobecna. Praca nie odnosi się do istotnych kwestii kolizji projektowanych nasadzeń z infrastrukturą podziemną oraz konieczności zachowania ekspozycji zabytkowych fasad. Za niezrozumiałe jury uznało też usunięcie z ulicy Chmielnej istniejącego obecnie drzewostanu, zwłaszcza w kontekście postulowanej w pracy idei wprowadzenia „ogrodowego, parkowego charakteru” ulicy.

 

III nagroda - 10 tys. zł

Diana Polkowska Pracownia Projektowa dpp Design

(zespół autorski: Diana Polkowska, Renata Jóźwik, Magdalena Duda)

Wizualizacje III nagrody w konkursie NCW dla ul. Chmielnej przedstawiają ulicę Chmielną i skwer Bukinistów

Praca budzi uznanie szczególnie ciekawym i starannym opracowaniem szeregu zagadnień, m.in. kwestii posadzek i gospodarowania wodą opadową. Godny uwagi jest postulat kontynuacji na ul. Brackiej posadzki z tzw. pl. Pięciu Rogów oraz podkreślenie jej ciągu subtelnym założeniem wodnym.

Zdaniem sądu konkursowego, słabością pracy jest niedostateczne wykorzystanie w ciągu ulicy Chmielnej elementów zieleni. W pracy zaprojektowano niewielką liczbę drzew, z czego większość w prawdopodobnej kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną. Docenić należy poszukiwanie innych niż tylko drzewa form zazielenienia przestrzeni, jednak proponowane ławki roślinne budzą wątpliwości natury ergonomicznej i ekologicznej. Nie przekonują także surowe, betonowe meble miejskie, pozbawione siedzisk, oparć i podłokietników.

 

Wyróżnienie - 5 tys. zł

Anna Sokołowska, Małgorzata Marczewska, Elżbieta Janiszewska, Bartłomiej Idzikowski

Wizualizacje pracy wyróżnionej w konkursie NCW dla ul. Chmielnej przedstawiają ulicę Chmielną ze skwerem

Wyróżnienie przyznano za pobudzającą wyobraźnię i prowokującą do dyskusji wizję przekrycia ulicy Chmielnej zielonym baldachimem, tworzonym przez korony wysokich platanów. Praca zawiera szereg uproszczeń ideowych, wątpliwych w kontekście konserwatorskim i realizacyjnym, jednak w opinii sądu konkursowego stanowi ciekawy manifest projektowy. Może on skłaniać do refleksji nad przyszłością historycznych centrów miast w kontekście zmieniających się uwarunkowań klimatycznych, potrzeb społecznych i dogmatów konserwatorskich.

 

Załączniki: