null

Wyniki konkursu NCW Złota i Zgoda

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wyniki konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej w rejonie ulic Złotej i Zgoda w ramach programu Nowe Centrum Warszawy.

Nagroda I - 80 tys. zł (praca nr 4)

oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki

RS Architektura Krajobrazu Dorota Rudawa - Konstancin-Jeziorna

Zwycięska praca jest spójna stylistycznie w całym zakresie opracowania. Autorzy zaproponowali właściwy podział na strefy, które mimo przypisanych im różnych funkcji łączą się czytelnie w jednolitą, powiązaną przestrzennie całość. Trafne rozwiązania przestrzenne uzupełnia starannie dopracowany detal. Sąd konkursowy docenił konsekwentne wykorzystanie zieleni wysokiej jako spajającego elementu kształtowania przestrzeni publicznych, z jednoczesną dbałością o piętrowość kompozycji roślinnej i podkreśleniem osi ulic oraz placów, w szczególności ulicy Zgoda. Uwagę zwraca przemyślany sposób letniego i zimowego funkcjonowania  przestrzeni publicznych, np. możliwość używania lustra wody zimą. Pracę wyróżniają najlepiej zaprojektowane obszary z zakresu studialnego konkursu. Na uznanie zasłużyły w szczególności koncepcje zagospodarowania ciągów ulic Moniuszki, Jasnej oraz Pasażu Wiecha.

Wizualizacja I nagrody w konkursie NCW w rejonie ulic Złotej i Zgoda, przedstawia ulicę Złotą widok w stronę budynku PKiN

 

Nagroda II - 40 tys. zł (praca nr 5)

JAZ+ARCHITEKCI ŻMIJEWSKI JAWORSKI SPÓŁKA CYWILNA - Warszawa

Jury doceniło propozycję wprowadzenia osi wodnej w ul. Złotej. Rozwiązanie to podkreśliło rangę osi Pałacu Kultury i Nauki w  kompozycji przestrzeni. Zastosowane rozwiązania dobrze nawiązują do śródmiejskiego, wielofunkcyjnego i gwarnego charakteru terenu. Sąd konkursowy docenił wyraźny podział na cztery główne przestrzenie publiczne o zróżnicowanych funkcjach i charakterze oraz podkreślenie indywidualnych cech tych przestrzeni m.in. wprowadzenie ogrodu różanego otwierającego widok na elewację Domu pod Orłami , zaproponowanie funkcji targowej na placu na zakończeniu ul. Zgoda oraz wytworzenie kameralnego wnętrza amfiteatru wśród zieleni na Placu Młynarskiego. Autorzy dopracowali również przestrzenie niepierwszoplanowe, takie jak pasaże, nadając im indywidualny charakter i proponując rozwiązania w zakresie oświetlenia. Poprawnie rozwiązany został również odcinek ulicy Zgoda od tzw. placu Pięciu Rogów do ul. Złotej z dużą ilością zieleni niskiej i wysokiej oraz właściwą lokalizacją funkcji. Ciekawym jest pomysł adaptacji na magazyny Muzeum Sztuki Nowoczesnej przestrzeni po przejeździe na osi ul. Złotej po zachodniej stronie ul. Marszałkowskiej.

Wizualizacja II nagrody w konkursie NCW w rejonie ulic Złotej i Zgoda, przedstawia ulicę Złotą widok w stronę budynku PKiN

 

III nagroda równorzędna – 12,5 tys. zł (praca nr 1)

autorzy: Patryk Gwiazda, Dawid Jarosz i Przemysław Tymoszuk z Warszawy

Praca nr 1 została doceniona ze względu na bogaty i przemyślany program funkcjonalny, w szczególności zagospodarowanie placu przy ul. Zgoda 12. Sąd konkursowy docenił także kształtowanie przestrzeni przy Filharmonii poprzez zastosowanie kwitnących gatunków drzew oraz propozycję wprowadzenia sztuki w przestrzeń publiczną, np. rzeźby przed Domem Pod Orłami. Godne uwagi jest dążenie do odprowadzenia wód opadowych do gruntu (rynsztok, płytki z zielonymi fugami) oraz próba wykorzystania wody opadowej do celów innych niż tylko utrzymanie zieleni. Interesującym, choć kontrowersyjnym z praktycznego punktu widzenia rozwiązaniem jest podziemna gablota wystawowa.

Wizualizacja III nagrody równorzędnej (praca nr 1) w konkursie NCW w rejonie ulic Złotej i Zgoda, przedstawia ulicę Złotą widok w stronę budynku PKiN

 

III nagroda równorzędna - 12,5 tys. zł (praca nr 2)

JUVENES - PROJEKT Sp. z o.o. - Warszawa

Praca nr 2 została nagrodzona za próbę wykorzystania przestrzeni po tunelu w osi ul. Złotej, w której w której zaproponowano patio z drzewami o koronach widocznych z poziomu chodnika prowadzących do tunelu zaadaptowanego na klub muzyczny lub galerię sztuki. Sąd konkursowy docenił oryginalny i ciekawy pomysł osi wodnej poprowadzonej pod Domem pod Orłami oraz wyeksponowanie przedwojennego przebiegu ulic z zastosowaniem historycznego bruku i przewidzenie użycia materiałów, które mogą zostać odkryte podczas budowy. Autorzy dopracowali dobór gatunkowy roślin dla każdej z zaprojektowanych przestrzeni. Wyjątkowym pomysłem jest wprowadzenie elementu łączącego przestrzenie i widoki - obiektu sztuki widocznego z wielu miejsc. Za ciekawą uznano propozycję urozmaicenia rzeźby terenu na placu Młynarskiego.

Wizualizacja III nagrody równorzędnej (praca nr 2) w konkursie NCW w rejonie ulic Złotej i Zgoda, przedstawia ulicę Złotą widok w stronę budynku PKiN

 

Wyróżnienie – 5 tys. zł (praca nr 3)

S&P ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU Sp. z o.o. - Otmuchów

W pracy nr 3 pozytywnie oceniono ciekawe rozwiązanie połączenia przestrzeni ul. Złotej z przestrzenią po tunelu, w tym zastosowanie kurtyny wodnej. Sąd konkursowy docenił próbę wprowadzenia wartości krajobrazowych środowiska naturalnego do centrum miasta.

Wizualizacja wyróżnienia w konkursie NCW w rejonie ulic Złotej i Zgoda, przedstawia ulicę Złotą widok w stronę budynku PKiN

 

 

Plansza nr 1 - I nagroda w konkursie NCW w rejonie ulic Złotej i Zgoda, przedstawia plan zagospodarowania terenu
Zobacz galerię (20 zdjęć)
Plansza nr 2 - I nagroda w konkursie NCW w rejonie ulic Złotej i Zgoda, przedstawia widoki perspektywicznie i schematy funkcjonalne obszaru konkursu
Plansza nr 1 - II nagrody w konkursie NCW w rejonie ulic Złotej i Zgoda, przedstawia plan zagospodarowania terenu
Plansza nr 2 - II nagroda w konkursie NCW w rejonie ulic Złotej i Zgoda, przedstawia wizualizacje skweru przed Domem po Orłami i placu Młynarskiego oraz aksonometrię obszaru konkursu
Plansza nr 1 - III nagroda w konkursie NCW w rejonie ulic Złotej i Zgoda, przedstawia plan zagospodarowania terenu
III Nagroda plansza 4
Plansza nr 1 - III nagroda w konkursie NCW w rejonie ulic Złotej i Zgoda, przedstawia plan zagospodarowania terenu
Plansza nr 1 - wyróżnienie w konkursie NCW w rejonie ulic Złotej i Zgoda, przedstawia plan zagospodarowania terenu

Załączniki: