null

Wyniki konkursu na koncepcję pomnika rotmistrza Witolda Pileckiego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W regulaminowym terminie (tj. do 28 listopada 2014 r.)  do Organizatora wpłynęły 42 prace konkursowe. Jedna praca wpłynęła po terminie i nie został dopuszczona przez Sąd konkursowy do dalszej oceny.

Po wstępnej analizie zawartości prac konkursowych, Sąd konkursowy zakwalifikował trzy prace konkursowe do grupy N, jako nie spełniające wymagań regulaminu konkursu w tym zakresie, tym samym nie dopuszczając tych prac do dalszej oceny.

W dniach 3, 4 grudnia 2014 r. obradował Sąd konkursowy, w składzie:

Przewodniczący sądu:

Marek Mikos Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Sędzia referent:

Jacek Kucaba Związek Polskich Artystów Plastyków

Krzysztof Bugla Urząd Dzielnicy Żoliborz

Ewa Janus Związek Polskich Artystów Plastyków

Dorota Optułowicz McQuaid Akademia Sztuk Pięknych – Warszawa / Rodzina

Mateusz Parys Stowarzyszenie Młodzi dla Polski

Andrzej Pilecki Rodzina

Adam Siwek Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

Wojciech Wagner Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Mariola Wawrzusiak Akademia Sztuk Pięknych – Kraków

Sąd konkursowy po przeprowadzonej ocenie prac, zgodnie z możliwością jaką daje regulamin konkursu w zakresie zmiany puli nagród, przyznał następujące nagrody i wyróżnienia:

 

I nagroda, o wartości 60 tys. zł, oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie projektu realizacyjnego upamiętnienia.

Miejscowość
Siemianowice Śląskie
Nazwa uczestnika
- „Morfes” s.c. Rzeźba i Architektura Wnętrz Jacek Kiciński - Rafał Stachowicz
Nagroda
Pomnik wygranej pracy przedstawia Rotmistrza Witolda Pileckiego
 
Praca nagrodzona za udane wpisanie się w kontekst miejsca za pomocą czystej, geometrycznej formy i klarownej kompozycji upamiętnienia. Jednolita bryła, przełamana ekspresyjnym elementem rzeźbiarskim, posiada z jednej strony wymiar monumentalny, z drugiej zaś jest naturalnym nośnikiem przekazu informacyjnego, który dzięki starannemu opracowaniu wzmacnia siłę wyrazu całej kompozycji.
 

II nagroda o wartości 30 tys. zł.

Miejscowość
Gdańsk
Nazwa uczestnika
- Stanisław Szwechowicz - Jan Raniszewski (Pracownia Architektoniczna „3A Studio” s.c.)
II nagroda w konkurskie na pomnik rosmistrza Pileckiego
 
Praca nagrodzona za trafne połączenie lapidarnej, tradycyjnej formy pomnika z bardzo dobrym warsztatem rzeźbiarskim. Przyjazna, bezpretensjonalna i naturalna w wyrazie postać rotmistrza w cywilnym stroju koresponduje ze spuścizną Witolda Pileckiego.
 

II nagroda o wartości 30 tys. zł.

Miejscowość
Kraków
Nazwa uczestnika
Agnieszka Świerzowicz - Maślaniec
II nagroda w konkurskie na pomnik rosmistrza Pileckiego
 
Praca nagrodzona za śmiałą, współczesną interpretację postaci rotmistrza Pileckiego, w przekonujący sposób godzącej elementy figuratywne z abstrakcyjnymi.
 

Wyróżnienie, o wartości 10 tys. zł.

Miejscowość
Kraków
Nazwa uczestnika
Marek Maślaniec
Wyróżniony projekt pomnika rotmistrza Witolda Pileckiego
 
Praca wyróżniona za wysoki poziom rzeźbiarskiego opracowania postaci rotmistrza.
 

Wyróżnienie, o wartości 10 tys. zł.

Miejscowość
Kraków
Nazwa uczestnika
Józef Murzyn
Wyróżniony projekt pomnika rotmistrza Witolda Pileckiego
 
Praca wyróżniona za interesujące opracowanie kompozycyjne pomnika, czerpiące z tradycji rzeźby polskiej II poł. XX w.
 

Załączniki: