null

Wyniki konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku szkoły przy ul. Świderskiej 93

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Wizualizacja budynku szkoły przy ul. Świderskiej 93 widoczna rozległa przestrzeń komunalna
Wizualizacja budynku szkoły przy ul. Świderskiej 93 | Autor: Piotr Bujnowski Architekt

Pierwsze miejsce w konkursie architektonicznym budynku Szkoły Podstawowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Świderskiej 93 w Warszawie zajęła koncepcja stworzona przez pracownię  z Waszawy - Piotr Bujnowski Architekt.

Zwycięska praca została doceniona „za założenia, które zauważają i uwzględniają kontekst przyrodniczy i kulturowy miejsca”. Zdaniem sądu konkursowego, koncepcję wyróżnia ukształtowanie budynku, pozwalające na pozostawienie istniejącego drzewostanu, głównie dębów szypułkowych. Sąd docenił też propozycję ukształtowania bryły budynku, tak, by opadała wraz z terenem i była rozdzielona zielonymi dziedzińcami. Budynek szkoły nawiązuje w ten sposób relacje z otoczeniem i jest otwarty na przyszłe jego zmiany. Zwycięska praca ma czytelny podział bloków funkcjonalnych szkoły na dwa poziomy i na grupy klas. Sprzyja to zwiększeniu kameralnego charakteru powierzchni wspólnych, ułatwiając interakcję użytkowników. Ukształtowanie przestrzenne wewnętrznej agory w postaci szerokich otwartych schodów i balkonów, skupiające wokół siebie na różnych poziomach funkcje wspólne jak biblioteka, jadalnia, szatnie, świetlice, administracje ma szanse być tętniącym życiem sercem szkoły.

Doceniono decyzję o wprowadzeniu placu wejściowego w głąb założenia i dostosowanie go do naturalnie opadającego fragmentu terenu (rodzaj amfiteatru). Tworzy on wysokiej jakości przestrzeń publiczną, otwartą na zieleń i przewidzianą planem zabudowę o funkcjach publicznych na przyległym terenie– czytamy w uzasadnieniu przyznania pierwszego miejsca. Uwagę sądu konkursowego zwróciło również usytuowanie przedszkola jako oddzielonego zielonym patiem, ale subtelnie połączonego z blokiem szkoły.

Sąd konkursowy przyznał drugie miejsce pracowniom z Warszawy wspólnie biorącym udział w konkursie - Piotr Hardecki Architekt i Agnieszka Kacprzak. Tę pracę doceniono m.in. za spójne kompozycyjnie, uporządkowane przestrzennie i efektywne funkcjonalnie, przemyślane rozmieszczenie wszystkich elementów programu szkoły i przedszkola, w uporządkowanej, tarasowo ukształtowanej, zwartej, bryle.

Na miejscu trzecim ex aequo znalazły się prace: MAMGUSTA Pracownia Projektowa Sebastian Tabędzki pracowania z Parzniewa oraz Grzegorz Czuchra Architekt z Krakowa. W konkursie przyznano pięć wyróżnień.

Dziękuję wszystkim pracowniom oraz architektom, którzy złożyli  swoje prace w tym konkursie. Koncepcje były bardzo oryginalne i wartościowe dla stworzenia nowego oblicza Białołęki. Miejsce, gdzie powstanie szkoła jest niezwykłe, ma dużą wartość przyrodniczą. Dlatego cieszymy się, że mogliśmy wybierać spośród tak wielu ciekawych propozycji, często „podążających” za otoczeniem - powiedział na zakończenie ogłoszenia wyników Jan Mackiewicz, Zastępca Burmistrza Białołęki. – Podziękowania za wsparcie kieruję również ku Stowarzyszeniu Architektów Polskich i pracownikom stołecznego Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Zarządu Zieleni oraz pracownikom urzędu dzielnicy za sprawne przeprowadzenie procedury konkursowej i efektywną pracę – dodał Jan Mackiewicz.

Do udziału w konkursie architektonicznym zgłosiło 39 pracowni architektonicznych z czego 24 pozytywnie przeszły formalną ocenę. Zostały one zaproszone do składania prac konkursowych. Finalnie do urzędu wpłynęło 18 prac. Zwycięzca, oprócz nagrody 40 tys. zł, zostanie zaproszony do negocjacji w trybie z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Autorzy drugiej pracy otrzymają nagrodę - 20 tys. zł, a za dwa przyznane trzecie miejsca – po 5 tys. zł.

Przypomnijmy, że Dzielnica, na działce o powierzchni ponad 3,2 ha, planuje budowę 36-oddziałowej placówki dla 900 uczniów (32 klasy I-VIII i 4 „zerówki” w tym oddział integracyjny) wraz z zespołem boisk, placem zabaw, parkingiem i terenem zieleni. Natomiast konkurs miał wyłonić najlepszą koncepcję architektoniczną pod względem wizualnym, użytkowym i ekonomicznym.

Po podpisaniu umowy w trybie z wolnej ręki zwycięska pracownia w roku 2021 wykonana projekt i uzyska pozwolenie na budowę.

Prace konkursowe w wersji elektronicznej są dostępne na stronie: https://pliki.um.warszawa.pl/index.php/s/P9BTQqLiDF4a2bG.

Dyskusja pokonkursowa odbędzie się 26 października br. o godz. 13 za pośrednictwem platformy Webex. Wejście na platformę poprzez link: https://umwarszawa.webex.com/meet/abienias, numer pokoju 148 126 883.

Wizualizacja frontowej elewacji budynku 2 kondygnacyjnej szkoły przy ul. Świderskiej 93 widoczne zadrzewienia oraz parking przed budynkiem
Zobacz galerię (6 zdjęć)
Kolaż kilku wizualizacji budynku szkoły przy ul. Świderskiej 93 oraz jej wnętrza widoczna tylna elewacja budynku oraz główny hol wewnątrz szkoły
Wizualizacja budynku szkoły przy ul. Świderskiej 93
Wizualizacja budynku szkoły przy ul. Świderskiej 93 wraz z kompleksem obiektów sportowych widoczne boisko do piłki nożnej i trak dla biegaczy
Wizualizacja budynku szkoły przy ul. Świderskiej 93 widoczny parking i przestrzeń dla pieszych i rowerów
Wizualizacja budynku szkoły przy ul. Świderskiej 93 z lotu ptaka widoczne zielone dachy wszystkich budynków

Załączniki: