null

Wyniki konkursu pawilon dla bezdomnych kotów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wyniki konkursu na wykonanie koncepcji architektonicznej pawilonu dla bezdomnych kotów

I Nagroda

25 tys. zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki

arch. Piotr Głowacki - Kraków

Pracę doceniono za poszukiwanie właściwej formy budynku o tak wyjątkowej funkcji i lokalizacji. Zaproponowany układ funkcjonalny w największym stopniu wypełnia potrzeby użytkownika. Jednocześnie w opinii sądu projekt umożliwia wprowadzenie dodatkowych usprawnień technologicznych na etapie dalszych prac projektowych. Prosta bryła budynku i użycie wysokiej jakości materiałów na elewacji podnosi rangę obiektu i harmonizuje z leśnym kontekstem. Praca w sposób najbardziej elastyczny pozwala na uszczegółowienie projektu zagospodarowania działki na dalszych etapach projektu.

 

 

 

 

 

 

 

 

II Nagroda

15 tys. zł 

KWADRATURA Sp. z o.o.

Pracę doceniono za wrażliwe poszukiwanie formy i tektoniki budynku z wykorzystaniem technologii drewnianej. Atrakcyjna forma budynku współgra z programem funkcjonalnym.

 

 

 

 

 

III Nagroda równorzędna

5 tys. zł 

Andrzej JURKEWICZ ANDRZEJ JURKIEWICZ - Warszawa

Nagrodę przyznano za próbę wpisania obiektu schroniska dla bezdomnych kotów w kontekst kulturowy miejsca oraz za szczególne uwrażliwienie na warunki bytowania kotów.

 

 

 

 

III Nagroda równorzędna

5 tys. zł

arch. Stanisław Ignaciuk - Warszawa

arch. Krzysztof Kamienobrodzki - Warszawa

arch. Zofia Stachura - Warszawa

arch. Olga Leksińska - Białobrzegi

Nagrodę przyznano za próbę rozdziału funkcjonalnego dwóch zasadniczych stref funkcjonalnych obiektu oraz propozycję stworzenia obiektu o drewnianej konstrukcji i lapidarnej formie nawiązującej we współczesny sposób do tradycji budownictwa linii otwockiej.

 

 

 

 

 

Załączniki: