null

Wyniki Konkursu - Szkoła przy Zaruby

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Już wiadomo jak będzie wyglądała szkoła podstawowa i przedszkole przy ul. Zaruby na Ursynowie. W środę, 18 października, ogłoszono wyniki konkursu architektoniczno-urbanistycznego na koncepcję tego kompleksu oświatowego. Zwyciężył projekt Pracowni Projektowej OOA Macieja Siudy.

Konkurs to dłuższa procedura niż przetarg, jednak to jedyna szansa, by kryterium wyboru była jakość architektury – mówi Robert Kempa, burmistrz dzielnicy Ursynów. - Ursynowskie szkoły od początku powstawania osiedla były projektowane innowacyjnie. Projekt wybrany w tym konkursie wpisuje się w ten trend.

Budynki użyteczności publicznej powinny być wyłaniane w konkursach. Jest to dla mnie zaszczytna sytuacja, bo po raz pierwszy współpracowaliśmy z dzielnicą przy organizacji konkursu architektonicznego dla szkoły. Jest to moment, kiedy wprowadzamy nową jakość w zamówieniach publicznych. Jesteśmy w trakcie przygotowywania zarządzenia, które wskaże tryb konkursowy jako podstawowy sposób wyboru projektów budynków użyteczności publicznej. Ważne jest to, że w tym trybie nie decyduje kryterium ceny, tylko jakość, która stanowi o wyborze wykonawcy dokumentacji projektowej – mówi Marlena Happach, architekt miasta, dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego i dodaje – Wybrana w konkursie szkoła przy ul. Zaruby prezentuje podejście do edukacji bardzo mi bliskie – przestrzeń wspomaga edukację rozumianą także jako społeczność szkolną.

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na wykonanie koncepcji kompleksu oświatowego przedszkolno-szkolnego przy ul. Zaruby został ogłoszony 30 czerwca br. Wpłynęły 24 prace konkursowe, które zostały ocenione przez sąd konkursowy w składzie: Jerzy Grochulski – architekt, przewodniczący Sądu Konkursowego, Bożena Głażewska – Biuro Edukacji, Ewa Kaźmierczak - Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, Monika Komorowska - Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, Maciej Lewandowski – architekt, sędzia Referent, Jan Sukiennik – architekt, sędzia SARP, Mateusz Świętorzecki – architekt, sędzia SARP, Robert Kempa – burmistrz dzielnicy Ursynów, Joanna Sienicka – koordynator Wydziału Oświaty i Wychowania w Urzędzie Dzielnicy Ursynów oraz Alicja Pacewicz – Centrum Edukacji Obywatelskiej.

W środę, 18 października, poznaliśmy zwycięzców. Sąd konkursowy przyznał następujące nagrody:
I nagroda (40 tys. zł) – Maciej Siuda Pracownia Projektowa OOA z Warszawy

 

Wizualizacja - nagroda I
Wizualizacja projektu Szkoły przy Zaruby - I nagroda
 

Nagrodę przyznano za:

 • zaproponowaną architekturę obiektu, użycie prostych form wyrazu, podkreślanych strukturą budynku i naturalnymi materiałami;
 • umiejętne przełożenie założeń ideowych na rozwiązania architektoniczne, technologiczne i materiałowe;
 • właściwą dyspozycję funkcjonalną i strefowanie;
 • dobór zieleni wspierający bioróżnorodność i nawiązanie zielenią do charakteru Lasu Kabackiego;
 • ekonomikę rozwiązań budowlanych, w szczególności konstrukcyjnych;
 • stonowaną estetykę i prostą formę wynikającą z funkcji i przyjętych założeń technologicznych.

W myśl tej pracy konkursowej edukacja nie zamyka się tylko do nauczania w klasach. Architekci podkreślili, jak ważne są również przestrzenie wspólne, szczególnie te, które umożliwiają przebywanie na świeżym powietrzu. Zwycięski projekt proponuje wizję ogrodów szkolnych, bezpośredni kontakt uczniów z naturą.

Zwycięzca konkursu oprócz nagrody pieniężnej w wysokości 40 tys. zł otrzyma także zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.

II nagroda (20 tys. zł) – M.O.C. Architekci Sp. z o.o. Sp.k. z Katowic;

 

Wizualizacja - nagroda II
Wizualizacja projektu szkoły przy Zaruby - II nagroda
 

Nagrodę przyznano za:

 • klarowną dyspozycję funkcjonalno-przestrzenną w obrębie zwartej bryły, właściwie zlokalizowanej względem otoczenia;
 • wytworzenie lapidarnego układu wnętrz, umożliwiającego jednak realizację indywidualnych potrzeb użytkowników poprzez odpowiednią aranżację;
 • przedefiniowanie typowej przestrzeni szatni i wkomponowanie ich w układ komunikacji ogólnej, jako integralnego elementu wyposażenia i aranżacji wnętrz wspólnych w sposób sprzyjający integracji;
 • zadaszony podcień od strony strefy wejściowej do budynku, którego forma podkreśla architekturę budynku i jednocześnie wzmacnia miastotwórczą funkcję placów przed wejściami i ciągu pieszego wzdłuż budynku;

III nagroda (10 tys. zł) – Jakub Heciak z Kielc;

 

Wizualizacja - nagroda III
Wizualizacja projektu szkoły przy Zaruby - III nagroda
 

Nagrodę przyznano za:

 • wytworzenie przestronnej, atrakcyjnej przestrzeni atrium, sprzyjającej zarówno integracji grupowej, kontaktom interpersonalnym jak i pracy indywidualnej;
 • czytelny podział obiektu na dwie kubatury połączone łącznikiem, którego kubaturę wkomponowano w architekturę krajobrazu rozpościerającego się pomiędzy obiema częściami zespołu;

Wyróżnienia I stopnia równorzędne (po 4 tys. zł):
- Staruń Wanik Architekci, Paulina Staruń z Warszawy;

Wyróżnienie przyznano za:

 • stworzenie ciekawej wizji nietypowej przestrzeni dla edukacji, wyrażonej zarówno poprzez rozwiązania architektoniczne jak też aranżacyjne we wnętrzach i w architekturze krajobrazu. Szczególną uwagę Sądu zwróciła aranżacja komunikacji ogólnej, płynnie łączącej się ze strefami funkcjonalnymi o określonym przeznaczeniu, tj. biblioteką i pokojem muzycznym i ciekawie powiązanej ze strefą wejścia głównego do szkoły poprzez wykładane drewnem siedziska przeplecione ze schodami.

- GAB Piotr Grabowski Architekt z Poznania;

Wyróżnienie przyznano za:

 • stworzenie wizji eleganckiego obiektu oświatowego o regularnym układzie konstrukcyjnym, z klarowną dyspozycją funkcjonalno-przestrzenną, wyraźnym zaakcentowaniem stref wejściowych do obu części zespołu oraz poprawne ukształtowanie powiązań funkcjonalnych w obrębie budynku.

Wyróżnienie II stopnia (2 tys. zł)
- Bartosz Dendura Pracownia Architektoniczna studio4SPACE z Krakowa;

Wyróżnienie przyznano za:

 • wytworzenie malowniczej kompozycji bryłowej, klarownego układu funkcjonalno-przestrzennego i ciekawych relacji pomiędzy wnętrzem i zewnętrzem, obejmujących możliwość łączenia przestrzeni sal gimnastycznych i świetlic z zagłębionym placem od strony południowej.

Wystawa pokonkursowa

Od 19 października do 7 listopada zapraszamy do Urzędu Dzielnicy Ursynów przy al. KEN 61 na wystawę pokonkursową. A we wtorek, 7 listopada, o godz. 18.00 w tym samym miejscu (sala im. J. U. Niemcewicza, I piętro) odbędzie się dyskusja pokonkursowa.

Załączniki: