null

Wyniki Konkursu - Twórcza Twarda

Drukuj otwiera się w nowej karcie

I Nagroda - 70 000 zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki

Praca nr 24 (228053)

KALATA ARCHITEKCI S.C., SZYMON KALATA, ELIZA KALATA

WARSZAWA

DIPL. ARCH ETH SIA ANNA JACH

ZURYCH, SZWAJCARIA

Wizualizcja I nagrody w konkursie Twórcza Twarda

Nagrodę przyznano za :

Decyzje projektowe pozwalające uzyskać wysokie efekty w sferze funkcjonowania budynku, zarówno na poziomie programowym jak i relacji z kontekstem urbanistycznym. Zrealizowano ideę maksymalizacji użytkowania obiektu przy jednoczesnym dostosowaniu rozwiązań przestrzennych do różnej skali otaczającej zabudowy oraz potencjału terenu w systemie przestrzeni publicznej miasta.

Forma budynku reaguje na różne skale zabudowy otaczającej tkanki miasta, honorując skalę zabytkowego zespołu synagogi Nożyków oraz białego domu, dając możliwość na realizację przestrzeni publicznej w elastyczny sposób. Jej ukształtowanie pozwala na atrakcyjny odbiór budynku z różnych otwarć widokowych. Projekt realizuje cele programowe poprzez racjonalne, przemyślane środki, zachowując i proponując program sportowy sprzyjający użytkowaniu obiektu przez użytkowników okolicznej zabudowy .

Zalecenia pokonkursowe do dalszych etapów projektu:

1. Na dalszych etapach należy rozważyć uelastycznienie działania sali widowiskowej poprzez zmianę układu widowni sali na widownię składaną, co da możliwość prowadzenie większej gamy imprez, oraz sprecyzować technologię widowiskową.

2. Ponieważ zakłada się że użytkownicy budynku nie będą dojeżdżać samochodami należy przeanalizować konieczność realizacji miejsc parkingowych pod kątem zmiany ich ilości do niezbędnego minimum. Łączy się to z analizą zasadności wprowadzenia parkingu podziemnego oraz układu ramp zjazdowych wzdłuż zachodniej granicy działki.

3. Należy włączyć budynek w system ścieżek rowerowych miasta. Postuluje się analizę możliwości przeniesienia stacji rowerów miejskich w pobliże budynku.

 

 

II Nagroda – 40 000 zł

Praca nr 21 (093029)

inicjatywa projektowa sp. z o.o.

WARSZAWA

Zespół autorski: Piotr Straszak, Mikołaj Zdanowski, Szymon Chwazik, Iwona Pawlak, Magdalena Walczak

Wizualizcja II nagrody w konkursie Twórcza Twarda

Nagrodę przyznano za:

Klarowność decyzji umieszczenia trzech podstawowych bloków funkcjonalnych (Dom Kultury Śródmieście, Młodzieżowy Dom Kultury, sala wielofunkcyjna) w oddzielnych bryłach czytelnie artykułowanych zarówno z zewnątrz, jak i we wnętrzu budynku.

Właściwą skalę budynku nawiązującą do najstarszych elementów bezpośredniego kontekstu urbanistycznego – synagogi i tzw. białej kamienicy.

Prawidłową lokalizację wejść do budynku i ich czytelne powiązanie z głównymi funkcjami, ze szczególnym podkreśleniem dostępu do sali wielofunkcyjnej.

Wątpliwość budzi ogólny wyraz architektoniczny budynku - sposób kompozycji otworów okiennych a także opracowanie ich detalu przywodzące na myśl budynek mieszkalny są nieadekwatne do publicznej funkcji obiektu.

Również użyty na elewacji materiał wprowadza niepotrzebnie dodatkowy wątek tematyczny w i tak bardzo już zróżnicowanym kontekście urbanistycznym.

Błędne wydaje się także zlokalizowanie bloku sal tanecznej oraz muzycznej i teatralnej na poziomie -1 przy ich słabo czytelnym skomunikowaniu z ogólnodostępnym parterem a także brak bezpośredniego doświetlenia pracowni fotograficznej oraz literackiej znajdujących się na tymże poziomie.

 

 

III Nagroda – 30 000 zł

Praca nr 22 (794613)

JAKUB HECIAK ARCHITEKT

KIELCE

Zespół autorski: Jakub Heciak, Magdalena Wojnowska-Heciak, Grzegorz Krzemień

Wizualizcja III nagrody w konkursie Twórcza Twarda

Nagrodę przyznano za:

Konsekwentnie zrealizowaną ideę zachowania charakteru cichej i zielonej enklawy w centrum miasta jako podstawowej tożsamości terenu lokalizacji nowego budynku o ważnej funkcji publicznej. Forma i wyraz architektoniczny projektowanego obiektu równocześnie eksponują rangę współczesnego budynku o funkcji kultury jak i nawiązują do kulturowej tożsamości modernistycznej struktury urbanistycznej oraz tradycji architektonicznej charakterystycznych dla tego okresu warszawskich pawilonów , a także podkreślają wartości elementów przyrody w krajobrazie kulturowym miasta. Umieszczenie dużej części kubatury budynku poniżej poziomu terenu umożliwiło uzyskanie efektu skali i proporcji niskiego pawilonu w krajobrazie naturalnym i równocześnie ukształtowania przestrzeni wewnętrznego patio o typologii historycznej zabudowy tego rejonu jednak wpłynęło negatywnie na właściwe i przyjazne dla użytkowników doświetlenie zwłaszcza powierzchni rekreacji i komunikacji na kondygnacji -2.

 

 

Sąd konkursowy przyznał cztery równorzędne wyróżnienia (po 5 000 zł)

Praca nr 01 (275407)

AMC – ANDRZEJ CHOŁDZYŃSKI Sp. z o.o.

WARSZAWA

Za interesujące rozwiązanie wielofunkcyjne sali widowiskowej.

Wizualizacja wyróżnienia w konkursie Twórcza Twarda za interesujące rozwiązanie wielofunkcyjne sali widowiskowej

 

Praca nr 11 (138242)

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ALEKSANDRA WASILKOWSKA

WARSZAWA

Zespół autorski: Aleksandra Wasilkowska, Karolina Kotlicka, Monika Oleśko, Alicja Soćko

Za intrygujące podejście do konstruowania formy.

Wizualizacja wyróżnienia w konkursie Twórcza Twarda za intrygujące podejście do konstruowania formy

 

Praca nr 13 (524709)

OVO GRĄBCZEWSCY ARCHITEKCI

KATOWICE

Zespół autorski: Barbara Grąbczewska, Oskar Grąbczewski, Marek Grąbczewski

Za indywidualizm w podejściu do formy architektonicznej obiektu, w kontekście otoczenia.

Wizualizacja wyróżnienia w konkursie Twórcza Twarda za indywidualizm w podejściu do formy architektonicznej obiektu

 

Praca nr 31 (168701)

M.O.C. ARCHITEKCI sp. z o.o. sp.k. KATOWICE

Zespół autorski: Ewa Janik, Błażej Janik, Małgorzata Karolak, Krzysztof Kaczmarczyk

Za atrakcyjne przestrzennie rozwiązanie patia nad salą widowiskową.

 Wizualizacja wyróżnienia w konkursie Twórcza Twarda za atrakcyjne przestrzennie rozwiązanie patia nad salą widowiskową

 

Załączniki: