null

Wystąpienie mieszkańców w sprawie inwestycji budowlanej przy ul. Kościuszkowców 72

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

W odpowiedzi na pismo mieszkańców skierowane do Prezydenta m.st. Warszawy Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego przekazało odpowiedź do organizatorów wystąpienia. 

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania działki następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy na wniosek inwestora. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zapewnia możliwość złożenia takiego wniosku każdej osobie, zarówno właścicielowi działki, jak i potencjalnemu inwestorowi.

Prezydent Miasta ma ustawowy obowiązek podjęcia postępowania na wniosek inwestora, a strony postępowania zostały zawiadomione o wszczęciu postępowania. W dalszej kolejności, wniosek będzie analizowany pod względem prawnym, formalnym i merytorycznym. 

Jednocześnie informujmy, że działki nr 12, 14, 25, 26, 27, 28, 29 z obrębu 3-10-01 przy ul. Kościuszkowców 72, położone są poza lasem Jana Sobieskiego, znajdują się w granicach Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.

skan odpowiedzi dla mieszkańców - wersja dostępna cyfrowo w załączniku
 

 

 

 

Załączniki: