null

Zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy zaprasza do złożenia ofert na wykonanie opracowania - określenie potrzeb i możliwości realizacji sieci komunikacyjnej, infrastruktury technicznej oraz społecznej dla Warszawy w perspektywie 30 lat, na użytek bilansu terenów przewidzianych pod zabudowę, o którym mówi art. 10 ust. 5 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Szczegóły w załączonym pliku.

Oferty prosimy składać do 15 maja br., do godz. 12.00.

---------------------

Zmiana warunków oferty z 26 maja 2017 r. -  Znak sprawy: AM-PP-A.6720.16.2017.ALI (1.ALI.AM-PP-PP-A) dotyczącej wykonania opracowania: Określenie potrzeb i możliwości realizacji sieci komunikacyjnej, infrastruktury technicznej oraz społecznej dla Warszawy w perspektywie 30 lat, na użytek bilansu terenów przewidzianych pod zabudowę, o którym mówi art. 10 ust. 5 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2016.778 j.t. z późn. zm.)

 

Do ww. oferty wprowadzone zostały następujące zmiany:

  1. zrezygnowano z „Eksperta posiadającego wiedzę specjalistyczną w zakresie finansów gminy (…)” (pkt II.3 oferty);
  2. istnieje możliwość zastosowania systemowych rozwiązań (np. w zależności od kategorii obszaru) do określenia kosztów realizacji infrastruktury komunikacyjnej, technicznej i społecznej (pkt III oferty);
  3. określenie zakresu ( merytorycznego i czasowego) analiz  do punktu III.4 - dot. analizy dochodów i wydatków gminy, pozwalających na ocenę możliwości finansowych - należy do oferenta (podane w ofercie wskaźniki należy traktować jako przykładowe). Analizy powinny się opierać na dostępnych w BIP dokumentach finansowych Miasta.
  4. maksymalna cena za wykonanie opracowania wynosi: 110.000 zł netto;
  5. termin realizacji zamówienia – 3 miesiące od daty podpisania umowy (pkt V.3);
  6. termin złożenia oferty – 29 maja 2017 r. do godziny 12.00 (pkt VI). 

Załączniki: