null

Zaświadczenia dotyczące położenia nieruchomości na lub poza obszarem rewitalizacji

Drukuj otwiera się w nowej karcie
zdjęcie przy okienku z wydziału obsługi mieszkańców

Informujemy, że od 1 września 2022 r. zaświadczenia dot. prawa pierwokupu są wystawiane w Urzędach Dzielnic dla nieruchomości położonych we wszystkich dzielnicach poza obszarem rewitalizacji.

 

Biuro Polityki Lokalowej Wydział Rewitalizacji wystawia tylko zaświadczenia dla 3 dzielnic,
w których został wyznaczony obszar rewitalizacji, tj.: Praga-Południe, Praga-Północ, Targówek.

Wniosek o wydanie zaświadczenia w zależności od położenia nieruchomości można złożyć:

  • w kancelarii Urzędu m.st. Warszawy adres Al. Jerozolimskie 44,
  • w siedzibie Biura Polityki Lokalowej na ul. Canaletta 2 i ul. Senatorska 36 (wnioski dotyczące dzielnic: Praga-Południe, Praga-Północ, Targówek),
  • pocztą mailową na adres Biura Polityki Lokalowej Sekretariat.BPL@um.warszawa.pl (wnioski dotyczące dzielnic: Praga-Południe, Praga-Północ, Targówek)
  • w Urzędach Dzielnic (Wydziały Obsługi Mieszkańców).

Opłatę skarbową w wysokości 17 zł za wydanie zaświadczenia należy uiścić na konto Urzędu m.st. Warszawy, tj.: Centrum Obsługi Podatnika: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070.

W Biurze Polityki Lokalowej, w ramach prac Wydziału Rewitalizacji wydajemy również informacje dotyczące obszaru rewitalizacji (bezpłatnie).

 

 

Załączniki: