null

Żerań FSO - urbanistyka

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Koncepcja przestrzenna została oparta na zaprojektowanym układzie przestrzeni publicznych, atrakcyjnych pod względem programowym i przestrzennym oraz dobrze powiązanych z terenami otaczającymi. Główną wewnętrzną osią kompozycyjną obszaru będzie tzw. aleja FSO przebiegająca równolegle do ul. Jagiellońskiej. Struktura urbanistyczna obszaru oparta została na podziale na jednostki urbanistyczne stanowiące jednorodne zespoły przestrzenne, które mogą być realizowane jako niezależne zadania inwestycyjne. Głównymi elementami struktury są: ciąg wnętrz urbanistycznych ukształtowany równolegle do ul. Jagiellońskiej (tzw. aleja FSO) zawierający place miejskie, parki i skwery oraz układ ulic poprzecznych stanowiących połączenia obszaru Żerania z terenami zieleni nadwiślańskiej i rejonami przystanków kolejowych.


Żerań FSO - urbanistyka

 

Na rysunkach koncepcji przedstawione zostały:

  • układu przestrzeni publicznych oraz układ towarzyszących im terenów zieleni,
  • zasady kształtowania pierzei zabudowy od strony ul. Jagiellońskiej jako ulicy o charakterze wielkomiejskim, od strony alei FSO oraz wzdłuż innych ważniejszych przestrzeni publicznych,
  • charakterystyczne osie kompozycyjne i widokowe oraz rozmieszczenie dominant przestrzennych i wysokościowych,
  • sposoby kształtowania lokalnych centrów społecznych - miejsc charakterystycznych skupiających życie miejskie,
  • sposoby wkomponowania w nową strukturę miejską przeznaczonych do zachowania obiektów historycznych lub wartościowych.

 

 

 

 

Żerań FSO - układ przestrzenny obszaru
Zobacz galerię (7 zdjęć)
Żerań FSO - widok na halę kolebkową
Żerań FSO - powiązania przestrzenne
Żerań FSO - funkcje zabudowy
Żerań FSO - wysokość zabudowy
Żerań FSO - przestrzeń publiczna
Żerań FSO - dziedzictwo postindustrialne