null

Żerań FSO w liczbach

Drukuj otwiera się w nowej karcie
  • PRZEWIDYWANA RZECZYWISTA ILOŚĆ MIESZKAŃCÓW: 23 476 mieszkańców
  • PRZEWIDYWANA ILOŚĆ MIESZKAŃ: 9 390 mieszkań
  • PRZEWIDYWANA RZECZYWISTA ILOŚĆ MIEJSC PRACY: 20 671 pracowników
  • POWIERZCHNIA TERENÓW ZIELENI W OBSZARZE: 23,45 ha ( w tym parki, skwery, zieleń osiedlowa, zieleń na placach i alejach)
  • POWIERZCHNIA ZIELENI URZĄDZONEJ: 10 m2/osobę (18,8 ha)
  • ŻŁOBKI: 5
  • PRZEDSZKOLA: 5
  • SZKOŁY PODSTAWOWE: 3

 

Żerań FSO - model 3D zabudowy

Żerań FSO - układ przestrzenny obszaru
Zobacz galerię (3 zdjęć)
Żerań FSO - widok w kierunku Trasy Toruńskiej
Żerań FSO - widok na południe od Mostu Krasińskiego