null

Zespół do spraw opiniowania zamierzeń iluminacyjnych

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Kościół Wizytek
Kościół Wizytek

Na mocy zarządzenia Prezydenta m.st Warszawy nr 59/2018 z 18 stycznia 2108 r. w sprawie powołania i określenia organizacji pracy Zespołu ds. Opiniowania wniosków o iluminacje obiektów zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy, wnioski o iluminację rozpatrywane są przez zespół złożony z ekspertów reprezentujących Biura: Architektury i Planowania Przestrzennego, Marketingu Miasta, Polityki Mobilności i Transportu i Stołecznego Konserwatora Zabytków. Zespół opiniuje zasadność wyróżnienia iluminacją danego obiektu, biorąc pod uwagę jego miejsce w pejzażu miasta, wartość architektoniczną i historyczną oraz potencjalne korzyści wizerunkowe dla Miasta. Oceniany jest również projekt podświetlenia budynku.