null

Zespół ds. współpracy m.st. Warszawy z rodzinnymi ogrodami działkowymi

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarządzeniem Nr 5623/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. powołany został Zespół ds. współpracy Miasta Stołecznego Warszawy z rodzinnymi ogrodami działkowymi.

Dnia 15 kwietnia br. odbyło się pierwsze posiedzenie plenarne, na którym omówiona została m.in. tematyka rodzinnych ogrodów działkowych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem.

Załączniki: