null

Zielone kryteria w architekturze

Drukuj otwiera się w nowej karcie

 Czy nowe inwestycje są przyjazne dla środowiska i dobrze odpowiadają na wyzwania związane ze zmianą klimatu? Sprawdzamy to przy pomocy arkusza oceny „zielonych kryteriów”, których opracowanie zleciła Architekt Miasta Marlena Happach.

 

zielone kryteria

 

Po raz pierwszy zastosowaliśmy je w 6. edycji Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy. Sprawdziły się. Pod uwagę bierzemy sześć głównych kryteriów:

  • zagospodarowanie działki i zieleń
  • mobilność 
  • zrównoważone korzystanie z obiektu
  • rozwiązania projektowe (konstrukcja, materiały, detale)
  • ergetyczną, instalacje
  • komfort i zdrowie.

 

zielone działki

 

Każde z kryteriów głównych ma od kilku do nawet kilkunastu subkryteriów. Dlatego w tabeli oceny mamy aż 47 różnych pozycji i problemów podlegających ocenie. Przyznajemy od minus jednego do plus trzech punktów. Maksymalna liczba punktów to 100.

Co i jak sprawdzamy z arkuszem oceny budynków, osiedli, parków

Korzystanie z arkusza oceny ułatwia sprawdzenie inwestycji. Z jego pomocą badamy inwestycje, budynki, osiedla i parki. Pod uwagę bierzemy zagospodarowanie i historię wykorzystania działki. Ważna dla nas jest bioróżnorodność, gospodarowanie wodą na terenie i w budynku, redukowanie efektu wyspy ciepła w mieście, ślad węglowy. 

Sprawdzamy liczbę drzew przed i po zakończeniu inwestycji. Przyglądamy się, czy retencja wody odbywa się w granicach działki. Oceniamy dostępność terenu. Jeśli jest on ogrodzony, sprawdzamy, czy płoty są ażurowe i z udogodnieniami dla małych zwierząt, by łatwo mogły przejść przez przeszkodę. Badamy, czy na budynkach są zielone dachy, a jeśli tak, to jakie one są – ekstensywne, czy intensywne. W ocenie inwestycji pod uwagę bierzemy szeroko rozumiane kryterium mobilności, dostępność do transportu publicznego, sposób zorganizowania ruchu pieszego i rowerowego, parkingów dla samochodów i dla rowerów.

 

mobilność

 

Jak budować, by lepiej dbać o środowisko

W całym procesie sporządzania planów i przygotowywania inwestycji chodzi nam też o to, by minimalizować negatywne skutki dla środowiska. Chcemy dążyć do gospodarki o obiegu zamkniętym. Jeśli zmiana funkcji wymaga wyburzeń, najlepiej jak najmniejszych, gruz i materiały rozbiórkowe powinniśmy wykorzystywać ponownie, przetwarzać je na miejscu.

Tych kryteriów, które ułatwiają „zieloną ocenę” architektury jest więcej: efektywność energetyczna, szczelność powietrzna budynków, zdolność odbijania promieni słonecznych na dachu i elewacji, zastosowanie elementów zacieniających, chroniących przed przegrzewaniem się latem. Ważne są rodzaje zastosowanych systemów ogrzewania i wentylacji, ilość emisji zanieczyszczeń, efektywność energetyczna, gospodarka zużycia wody (czy część z niej jest w obiegu zamkniętym), zanieczyszczenie światłem.

Jak widać problematyka projektowania i budowania zrównoważonego jest bardzo szeroka. Klimat się zmienia, miasta i budynki muszą lepiej odpowiadać na wyzwania współczesności. Idziemy z duchem czasu, zmieniamy nasze miasto na lepsze, czego dowodzi coroczna edycja Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy i nasza nagroda specjalna za rozwiązania proekologiczne.

 

kryteria zielone 

 

Stołeczne „Kryteria oceny realizacji architektonicznych pod kątem rozwiązań odpowiedzialnych klimatycznie” przygotował dla nas zespół ekspertów z Koła Architektury Zrównoważonej Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich. Skład zespołu autorskiego:

● Justyna Biernacka (architektka, LEED AP, Certyfikowana Projektantka Budownictwa Pasywnego, Koło Architektury Zrównoważonej OW SARP) 

● Piotr Jurkiewicz (architekt, Certyfikowany Projektant Budownictwa Pasywnego, KAZ OW SARP, wiceprezes OW SARP ds. architektury kryzysu klimatycznego) 

● Jerzy Kwiatkowski (dr inż., BREEAM AP, Politechnika Warszawska, Narodowa Agencja Poszanowania Energii) 

● Anna Tofiluk (dr, architektka, Politechnika Warszawska, KAZ OW SARP) 

● Kinga Zinowiec-Cieplik (dr, architektka krajobrazu, Politechnika Warszawska, KAZ OW SARP) 

 

 

zielone kryteria 

 

We wtorek 12 stycznia 2021 roku o godzinie 18.00 odbędzie się pierwsze spotkanie z cyklu "Architektura Kryzysu Klimatycznego", poświęcone Nagrodzie Architektonicznej Prezydenta m.st Warszawy za rozwiązania proekologiczne. 

Spotkanie będzie można śledzić na kanale Youtube'owym Zodiaku Warszawskiego Pawilonu Architektury.

W spotkaniu m.in. udział wezmą: Marlena Happach (Architekt Miasta, dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego), Rafał Mroczkowski, Maciej Nonas, Barbara Kraus-Galińska (projektanci I etapu Ekoparku w Ursusie), Stanisław Rewski (HRA Architekci, projektant osiedla Mickiewicza II), prof. Piotr Sikorski (Katedra Teledetekcji i Badań Środowiska Instytutu Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie), dr inż. Jerzy Kwiatkowski (Narodowa Agencja Poszanowania Energii) oraz związani z pracą nad kryteriami członkowie Koła Architektury Zrównoważonej OW SARP. 

Link do wydarzenia na fb

Wydarzenie można będzie oglądać na kanale YouTube  

Serdecznie zapraszamy!

 

AKK

Załączniki: