null

Zintegrowany Program Rewitalizacji m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
rewitalizacja.jpg

Biuro Polityki Lokalowej koordynuje wdrażanie Zintegrowanego Programu Rewitalizacji w m.st. Warszawie do roku 2022.