null

Zintegrowany Program Rewitalizacji m.st. Warszawy do roku 2022

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Rewitalizacja to bardzo złożony proces, wymagający czasu. Realizację Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy zaplanowaliśmy na lata 2015-2022, a przedsięwzięcia koncentrujemy na obszarach Kamionka, Nowej i Starej Pragi, Szmulowizny, Targówka Mieszkaniowego i Fabrycznego. W dokumencie przedstawiamy diagnozy poszczególnych obszarów poddawanych rewitalizacji oraz wyzwania, z jakimi się tam mierzymy. Określamy także nasze cele i sposoby ich osiągnięcia.

Misją Zintegrowanego Programu Rewitalizacji jest zrównoważenie szans rozwojowych kryzysowych części Warszawy poprzez kreowanie i inicjowanie kluczowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych na obszarze priorytetowym oraz koordynację wybranych polityki miasta stołecznego Warszawy na obszarach kryzysowych.

Od 1 września 2016 do 30 września 2019 roku Miasto Stołeczne Warszawa realizowało także projekt „Rewitalizacja – wspólna sprawa”, współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Działania zaplanowane w projekcie obejmujmowały swym zasięgiem obszar Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku.

Szczegóły dotyczące projektu oraz wypracowanych rezultatów znajdziesz
w zakładce archiwum

Rewitalizację w Warszawie realizujemy pod szyldem Na_prawa Warszawa,

Zapraszamy do zapoznania się z Programem Rewitalizacji, a także dokumentami towarzyszącymi.