null

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy - etap II - składanie uwag

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.