null

Znamy Wykonawcę usługi dot. realizacji spacerów na obszarze rewitalizacji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wynik zapytania ofertowego na realizację usługi Organizacja spacerów pn. "Rzemieślnicza Strony Wisły'' na obszarze rewitalizacji.


W dniu 08.03.2019 r. Biuro Polityki Lokalowej Urzędu m.st. Warszawy zwróciło się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie usługi:

Organizacja spacerów pn. "Rzemieślnicza Strony Wisły'' na obszarze rewitalizacji.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Rewitalizacja – wspólna sprawa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta.

Kierując się kryteriami oceny oferty, a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający  podjął  decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia podmiotowi:

Stowarzyszenie Porozumienie dla Pragi, ul. Stalowa 3/39, 03-452 Warszawa

Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki: