null

ZPR wpisany do Wykazu Programów Rewitalizacji Województwa Mazowieckiego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

14 marca br. Zintegrowany Program Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku został wpisany do Wykazu Programów Rewitalizacji Województwa Mazowieckiego.

Dzięki temu projekty realizowane w ramach Programu będą mogły ubiegać się o dofinansowanie z Funduszy Europejskich. Aktualnie trwa nabór projektów w ramach działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych - Typ projektów - Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Nabór trwa do 28 kwietnia 2017r. https://www.funduszedlamazowsza.eu/rewitalizacja