Ursus - informacja o planach miejscowych

Plany obowiązujące

Poniżej lista obowiązujących planów miejscowych w kolejności, w jakiej następowało uchwalenie. Kliknięcie na nazwę planu spowoduje rozwinięcie belki.

Plany oznaczone symbolem (*) przy nazwie planu obejmują obszar wykraczający poza granice jednej dzielnicy.

* tekst i rysunek pierwotnej uchwały - brak tekstu jednolitego i rysunku uwzględniającego sprostowania, rozstrzygnięcia nadzorcze i wyroki 

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr VIII/137/2015 z dnia 26.03.2015

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 20.04.2015 poz. 3694

Obowiązuje od dnia: ---------

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego  nr LEX-I.4131.74.2015.MO z dnia 28.04.2015 (unieważnienie planu w całości)

 

 

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr LXXIII/2414/2022 z dnia 08.12.2022

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 28.12.2022 poz. 14219

Obowiązuje od dnia: 12.01.2023 r.

Plan w serwisie mapowym

Plany sporządzane

Poniżej lista sporządzanych planów miejscowych w kolejności, w jakiej następowało przystąpienie do sporządzania. Kliknięcie na nazwę planu spowoduje rozwinięcie belki.

Plany oznaczone symbolem (*) obejmują obszar wykraczający poza granice jednej dzielnicy.

Legenda:Legenda

 

Etap sporządzania:

Faza uzgodnień - w trakcie

Wykonawca: MPPPiSR

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XXXII/701/2004 z dnia 24.06.2004

Prognozowane uchwalenie: 2023 r.

Stan aktualizacji: 17.03.2022 r.

Etap sporządzania:

Faza uchwalenia - w trakcie

Wykonawca: BUDPLAN Sp. z o. o.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu: 
nr LXXXIII/2766/2006 z dnia 19.10.2006

Inne uchwały:
nr XI/177/2011 z dnia 3.03.2011 (sprostowanie błędu graficznego)
nr LXI/1668/2013 z dnia 11.07.2013 (podział)
nr XLVIII/1486/2021 z dnia 13.05.2021 (podział)

Wyłożenia:
I wyłożenie: 05.11.2009 r. - 07.12.2009 r.
wykaz uwag
II wyłożenie: 30.05.2011 r. - 30.06.2011 r. 
wykaz uwag
III wyłożenie: 14.06.2021 r. - 05.07.2021 r.
wykaz uwag

Prognozowane uchwalenie: 2022 r.

Stan aktualizacji: 18.02.2022 r.

Etap sporządzania:
Faza wyłożenia - zakończona

Wykonawca: BUDPLAN Sp. z o. o.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu: 
nr LXXXIII/2766/2006 z dnia 19.10.2006

Inne uchwały:
nr XI/177/2011 z dnia 3.03.2011 (sprostowanie błędu graficznego)
nr LXI/1668/2013 z dnia 11.07.2013 (podział)
nr XLVIII/1486/2021 z dnia 13.05.2021 (podział)

Wyłożenia:
I wyłożenie: 05.11.2009 r. - 07.12.2009 r.
wykaz uwag
II wyłożenie: 30.05.2011 r. - 30.06.2011 r. 
wykaz uwag

Stan aktualizacji: 18.02.2022 r.