• Artykuł

  25 września rozpocznie się wyłożenie projektu planu miejscowego dla rejonu ul. Joliot-Curie, na Mokotowie. Projekt planu, od 25.09, można poznać m.in. na wystawie plenerowej na skrzyżowaniu ul. Odyńca z Wołoską, w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego przy ul. Marszałkowskiej 77/79 w Sali na parterze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 oraz w internetowej geoaplikacji dostępnej tutaj. Dyżur projektanta odbędzie się 5 października o godz. 17:00 w Centrum Łowicka 21. Więcej informacji na: http://architektura.um.warszawa.pl/.

 • Artykuł

  .Miło nam poinformować, że rozpoczął się etap zbierania wniosków do planu miejscowego obszaru Kolonii Zagóźdź. Ponowna procedura sporządzania planu miejscowego zweryfikuje konieczność utrzymania obowiązkowego scalenia i podziału terenów wyznaczonych w obowiązującym planie.Spotkanie informacyjne z mieszkańcami odbyło się 12 września 2017 r. o godz. 18:00 w SP nr 204, przy ul. Bajkowej 17/21. Podczas dyskusji mieszkańcy zadawali pytania przedstawicielom Urzędu Miasta oraz przedstawili swoje uwagi i opinie związane z opracowywanym planem.Złóż wniosek do planu:. do 4 października, na piśmie (osobiście lub pocztą), do Prezydenta m.st. Warszawy, za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa.

 • Artykuł

  Od 18 sierpnia do 18 września 2017 r. trwa wyłożenie projektu planu miejscowego północnej części Osiedla Stokłosy.Poznaj projekt planu:.• Na wystawie plenerowej tzw. Placu Wielkiej Przygody (ul. Stokłosy 2).• w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego (ul. Marszałkowska 77/79) w Sali na parterze, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.• 2 września (sobota), w godzinach od 10:00 do 13:00, podczas dyżuru z projektantem w Szkole Podstawowej nr 319 im. Marii Kann (dawnym Gimnazjum nr 96 przy ul. Wokalnej 1).• w Internecie na www.architektura.um.warszawa.pl oraz tutaj.Plan opublikujemy 18 sierpnia.Weź udział w dyskusji publicznej:.• 6 września (środa), w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursynów (al. Komisji Edukacji Narodowej 61), w Sali 136, o godzinie 18:00.Złóż uwagi do planu:.• Do 2 października w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego. Pamiętaj, by zgłosić uwagi na piśmie, osobiście lub pocztą. Formularz do zgłaszania uwag znajduje się w załącznikach poniżej.Masz pytania? Napisz do nas na dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl.

 • Artykuł

  W dniach od 26 czerwca do 8 sierpnia b.r. będzie wyłożony do publicznego wglądu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku Olszyna.Plan ten ma na celu ochronę rejonu Parku Olszyna.Zapraszamy do zapoznania się z projektem:.w siedzibie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego przy ul. Marszałkowskiej 77/79 (parter), w godz 8.00- 16.00 ( w dni robocze).w inetrnecie www.architektura.um.warszawa.pl.na dyżurze projektanta planu w dniu 1 lipca b.r. (sobota) w godz. 10.00-14.00 we foyer sali widowiskowej Urzędu Dzielnicy Bielany, ul. Żeromskiego 29, w sali widowiskowej (wejście od ul. Jarzębowskiego) :.Zapraszamy na dyskusję publiczną do planu, która odbędzie się w dniu 3 lipca 2017 r. w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, w sali widowiskowej (wejście od ul. Jarzębowskiego) o godz. 16,30.Zachęcamy także do składania uwag do projektu planu do 6 września2017 r. osobiście lub drogą pocztową na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego.

 • Artykuł

  od 16 czerwca do 17 lipca b.r. trwa wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Nehru.W obszarze opracowywanego planu znajduje się targowisko. Budowa ul. Czerniakowskiej bis zmieni rejon ul. Nehru, a jedną z najważniejszych zmian będzie przeniesienia targowiska do nowej lokalizacji, którą to prezentuje wyłożony projekt planu.Zapraszamy do zapoznania się z projektem:.w siedzibie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego przy ul. Marszałkowskiej 77/79 (parter), w godz 8.00- 16.00 ( w dni robocze)w Urzędzie Dzielnicy Mokotów, ul. Rakowiecka 25/27 (II piętro), w godz 8.00- 16.00 (w dni robocze) w inetrnecie www.architektura.um.warszawa.pl.na dyżurze projektanta planu w siedzibie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego :26 czerwca b.r. (poniedziałek) w godz. 8.00- 10.00.3 lipca b.r. (poniedziałek) w godz. 14.00- 16.00.Zapraszamy na dyskusję publiczną do planu, która odbędzie się w dniu 27 czerwca 2017 r. w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, przy ul. Marszałkowskiej 77/79 w sali obsługi na parterze od godz. 17.00.Zachęcamy także do składania uwag do projektu planu do 9 sierpnia 2017 r. osobiście lub drogą pocztową na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego.

 • Artykuł

  Rozpoczęliśmy formalny etap zbierania wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu nieruchomości przy ul. Samogłoska 9 i 9a, gdzie znajduje się szkoła podstawowa.Nowy plan daje mozliwosć rozbudowy szkoły i lepsze wykorzystanie nieruchomości. Jest to najlepszy moment na przekazanie planistom, co jest ważne na tym obszarze, co powinno być zachowane i chronione, a co nalezałoby zmienić.Zapraszamy do składania formalnych wniosków do planu na tym wczesnym etapie procedury.Wnioski należy złożyć na pismie mosobiście lub pocztą do 19 lipca b.r. w Biurze Architektury i Planowania przestzrennego przy ul. Marszałkowskiej 77/79 , 00-683, Warszawa.

 • Artykuł

  Miasto Stołeczne Warszawa rozpoczęło prace nad planem miejscowym dla północnej części Targówka Mieszkaniowego. To okolica, która będzie się zmieniała, ponieważ powstaje tutaj stacja metra Trocka.Zastanówmy się jakie korekty w dzisiejszym zagospodarowaniu mogą polepszyć funkcjonowanie północnej części Targówka Mieszkaniowego.Plan będzie określał:- co będzie można, a czego nie będzie można zbudować w tej okolicy- jaki charakter będzie miała zabudowa i przestrzeń w tym miejscu.Możesz mieć wpływ na to, jak w przyszłości będzie rozwijała ta okolica! Wypełnij ankietę i podziel się wiedzą o tym, co należy tu chronić, a co warto zmienić!.Twoje uwagi przekażemy projektantom planu miejscowego w raporcie z konsultacji społecznych.Link do ankiety:.http://targowek.geoankieta.pl/.

 • Artykuł

  Trwa formalny etap zbierania wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części Targówka Mieszkaniowego. Miasto Stołeczne Warszawa rozpoczęło prace na planem. Mieszkańcy mogą pisemnie składać wnioski do planu do dnia 29 czerwca b.r. Za pomocą wniosków mieszkańcy mogą przedstawić projektantom swoje potrzeby i preferencje co do obszaru objętego sporządzanym planem.Zachęcamy także do udziału w konsultacjach do planu, podczas których mieszkańcy przekażą projektantom i przedstawicielom Urzędu m.st. Warszawy co cenią na obszarze Targówka Mieszkaniowego a także wskażą te obszary, które ich zdaniem potrzebują zmian. W ramach konsultacji mieszkańcy mogli uzyskac informacje o sporządzanym planie, oraz wyrazić swoje opinie. w punkcie konsultacyjnym:.3 czerwca 2017 r. w godz. 8.00-13.00, bazarek przy ul. Trockiej4 czerwca 2017 r. w godz. 9.00-14.30, plac przed Kościołem p.w. Św. Marka Ewangelisty, ul. Zamiejska 610 czerwca 2017 r. w godz. 10.00-15.00, przy wjeździe do sklepu Lidl, ul. Borzymowska 26. na warsztatach:.7 czerwca 2017 r. w godz. 17.30-20, Gimnazjum nr 141 im. Mjr H. Dobrzańskiego „Hubala”, ul. Trocka 413 czerwca 2017 r. w godz. 17.30-20.00, Szkoła Podstawowa nr 28 im. S. Żeromskiego, Ul. Gościeradowska 18/20. i nadal mogą skorzystać z. aplikacji on-line. http://targowek.geoankieta.pl/.Za nami spotkania w punktach konsultacyjnych oraz praca na warsztatach z mieszkańcami w szkołach. Gorąco zachęcamy do skorzystania z nadal dostępnej internetowej aplikacji.Zachęcamy także do składania formalnych wniosków do planu.Pobierz wniosek w PDF.Zapraszamy!.

 • Artykuł

  Pragniemy poinformować, że rozpocząl się już etap zbierania wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kolonia Borków. Wnioski do planu należy składac na piśmie do dnia 16 czerwca 2017 r.Spotkanie informacyjne z mieszkańcami odbyło się 22 maja 2017 r. o godz. 18:00 w Zespole Szkół nr 70 przy ul. Bajkowej 17/21. Na spotkaniu mieszkańcy zapoznali się z istotą opracowywanego planu, głównymi założeniami dotyczącymi harmonogramu prac nad planem a także uzyskali informacje na temat tego jak wygląda procedura planistyvczna. Podczas dyskusji mieszkańcy Borkowa zadawali pytania przedstawicielom Urzędu Miasta oraz przedstawili swoje uwagi i opinie związane z opracowywanym planem.

 • Artykuł

  14 marca br. Zintegrowany Program Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku został wpisany do Wykazu Programów Rewitalizacji Województwa Mazowieckiego.