• Artykuł

  Jaki plan miejscowy dla rejonu ulicy Sejmu Czteroletniego ? (Dzielnica Wilanów). 12 marca - 11 kwietnia. wyłożenie miejscowego planu do publicznego wglądu.

 • Artykuł

  Jaki plan miejscowy dla Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Sarabandy? (dzielnica Ursynów).5 marca – 4 kwietnia 2018.

 • Artykuł

  .19 luty – 21 marca 2018 r.

 • Artykuł

  Jaki Muranów wschodni?.Opinie mieszkańców: więcej zieleni i miejsc do parkowania, stop dla nowych domów. Można dobudować piętra na niskich blokach. Przydałyby się windy, bo trudno chodzi się po schodach, a osiedla się starzeją.

 • Artykuł

  19 października br. Rada m.st. Warszawy przegłosowała przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu PKP Warszawa Włochy. Procedurze sporządzania planu miejscowego będą towarzyszyły konsultacje społeczne.

 • Artykuł

  Od 20 listopada do 18 stycznia 2018 r. trwało formalne zbieranie wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestzrennego rejonu Parku Ujazdowskiego.

 • Artykuł

  Plan miejscowy wpłynie na przyszły rozwój Twojej okolicy! Od 22 listopada do 29 grudnia b.r. weź udział w konsultacjach planu miejscowego rejonu ul. Burakowskiej (wyłożenie planu). 22 listopada-29 grudnia 2017 r. Wyłożenie projektu planu miejscowego. Prokjekt planu będzie dostępny od 22 listopada b.r.· na wystawie plenerowej w okolicy skrzyżowania ul. Burakowskiej z ul. Powązkowską - po 22 listopada.· w siedzibie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, sala na parterze, ul. Marszałkowska 77/79 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00.· z projektantem podczas dyżuru 9 grudnia (sobota) od 10:00 do 13:00 , w budynku Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych, ul. Spokojna 15, sala 2.6 oraz w poniedziałki i piątki w godz. 13:00-16:00 w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, sala na parterze.· Zapoznaj się z geoprezentacją planu.Weź udział w dyskusji publicznej.· 11 grudnia 2017 r. (poniedziałek), o godz. 17:30 w Urzędzie Dzielnicy Wola, sala sesji Rady Dzielnicy, al. Solidarności 90.Złóż uwagi do planu.· Do 18 stycznia 2018 r. w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego przy ul. Marszałkowskiej 77/79, 00-683 Warszawa, na piśmie: osobiście lub pocztą.Więcej szczegółów znajdziesz tu.

 • Artykuł

  17 listopada - 20 grudnia 2017 r. Etap zbierania wniosków do planu rejonu ulicy Swojskiej.

 • Artykuł

  Plan miejscowy wpłynie na przyszły rozwój Twojej okolicy! Od 15 listopada do 18 grudnia weź udział w konsultacjach planu miejscowego dla Powiśla Południowego (wyłożenie planu). 15 listopada-18 grudnia 2017 r. Wyłożenie projektu planu miejscowego.Poznaj projekt planu - plan będzie dostępny od 15 listopada b.r.· na wystawie plenerowej przy wejściu na stację PKP Powiśle, od ul. Kruczkowskiego.· w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, sala na parterze, ul. Marszałkowska 77/79, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00.· z projektantem podczas dyżuru 18 listopada (sobota) od 10:00 do 14:00 w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Batorego, oraz w poniedziałki i piątki w godz. 13:00-16:00 w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, sala na parterze. Wejdź na geoprezentację planu: www.powislepoludniowe.prezentacjaplanu.Weź udział w dyskusji publicznej.· 27 listopada 2017 r. (poniedziałek), o godz. 18:00 w L.O. im. S. Batorego, ul. Myśliwiecka 6.Złóż uwagi do planu.· Do 11 stycznia 2018 r. w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego przy ul. Marszałkowskiej 77/79, 00-683 Warszawa, na piśmie: osobiście lub pocztą.Więcej szczegółów znajdziesz tu.

 • Artykuł

  Plan miejscowy wpłynie na przyszły rozwój Twojej okolicy! Od 14 listopada do 14 grudnia weź udział w konsultacjach planu miejscowego dla Jelonek Południowych (wyłożenie planu). 14 listopada-14 grudnia 2017 r. Wyłożenie projektu planu miejscowego.Poznaj projekt planu - Plan będzie dostępny od 14 listopada b.r.· na wystawie plenerowej , przed wejściem do Hali Wola, ul. Człuchowska 25.· w siedzibie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, sala na parterze, ul. Marszałkowska 77/79 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.· z projektantem podczas dyżuru 25 listopada (sobota) od 10:00 do 13:00 , w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Brygadzistów 18 oraz we wtorki w godz. 8:00-12:00 i czwartki w godz. 12:00-15:30 w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, sala na parterze.· wejddź na geoprezentację: http://www.jelonkipoludniowe.prezentacjaplanu.pl/.Weź udział w dyskusji publicznej.· 28 listopada 2017 r. (wtorek ), o godz. 17:00 w Urzędzie Dzielnicy Bemowo, sala sesji Rady Dzielnicy, ul. Powstańców Śląskich 70.Złóż uwagi do planu.· Do 8 stycznia 2018 r. w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego przy ul. Marszałkowskiej 77/79, 00-683 Warszawa, na piśmie: osobiście lub pocztą.Więcej szczegółów znajdziesz tu.