• Artykuł

  Trwa formalny etap zbierania wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części Targówka Mieszkaniowego. Miasto Stołeczne Warszawa rozpoczęło prace na planem. Mieszkańcy mogą pisemnie składać wnioski do planu do dnia 29 czerwca b.r. Za pomocą wniosków mieszkańcy mogą przedstawić projektantom swoje potrzeby i preferencje co do obszaru objętego sporządzanym planem.Zachęcamy także do udziału w konsultacjach do planu, podczas których mieszkańcy przekażą projektantom i przedstawicielom Urzędu m.st. Warszawy co cenią na obszarze Targówka Mieszkaniowego a także wskażą te obszary, które ich zdaniem potrzebują zmian. W ramach konsultacji mieszkańcy mogli uzyskac informacje o sporządzanym planie, oraz wyrazić swoje opinie. w punkcie konsultacyjnym:.3 czerwca 2017 r. w godz. 8.00-13.00, bazarek przy ul. Trockiej4 czerwca 2017 r. w godz. 9.00-14.30, plac przed Kościołem p.w. Św. Marka Ewangelisty, ul. Zamiejska 610 czerwca 2017 r. w godz. 10.00-15.00, przy wjeździe do sklepu Lidl, ul. Borzymowska 26. na warsztatach:.7 czerwca 2017 r. w godz. 17.30-20, Gimnazjum nr 141 im. Mjr H. Dobrzańskiego „Hubala”, ul. Trocka 413 czerwca 2017 r. w godz. 17.30-20.00, Szkoła Podstawowa nr 28 im. S. Żeromskiego, Ul. Gościeradowska 18/20. i nadal mogą skorzystać z. aplikacji on-line. http://targowek.geoankieta.pl/.Za nami spotkania w punktach konsultacyjnych oraz praca na warsztatach z mieszkańcami w szkołach. Gorąco zachęcamy do skorzystania z nadal dostępnej internetowej aplikacji.Zachęcamy także do składania formalnych wniosków do planu.Pobierz wniosek w PDF.Zapraszamy!.

 • Artykuł

  Pragniemy poinformować, że rozpocząl się już etap zbierania wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kolonia Borków. Wnioski do planu należy składac na piśmie do dnia 16 czerwca 2017 r.Spotkanie informacyjne z mieszkańcami odbyło się 22 maja 2017 r. o godz. 18:00 w Zespole Szkół nr 70 przy ul. Bajkowej 17/21. Na spotkaniu mieszkańcy zapoznali się z istotą opracowywanego planu, głównymi założeniami dotyczącymi harmonogramu prac nad planem a także uzyskali informacje na temat tego jak wygląda procedura planistyvczna. Podczas dyskusji mieszkańcy Borkowa zadawali pytania przedstawicielom Urzędu Miasta oraz przedstawili swoje uwagi i opinie związane z opracowywanym planem.

 • Artykuł

  14 marca br. Zintegrowany Program Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku został wpisany do Wykazu Programów Rewitalizacji Województwa Mazowieckiego.

 • Artykuł

  W dniu 13 marca b.r. rozpoczyna się wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Żoliborza Południowego.Poznaj projekt planu dla Żoliborza Południowego!.Odwiedź prezentację online: zoliborz.prezentacjaplanu.plPrzeczytaj wprowadzenie do projektu planu - poniżejPrzyjdź na wystawę na Placu GrunwaldzkimPoznaj pełny tekst i rysunek planu na stronie oraz w siedzibie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego przy ul. Marszałkowskiej 77/79 - od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00Porozmawiaj z projektantami:- do 12 kwietnia w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego w każdy wtorek od 10.00 do 15.00 i czwartek od 11.00 do 16.00- w sobotę 25 marca od 10.00 do 14.00 w Liceum S. Sempołowskiej przy ul. Popiełuszki 5Włącz się w dyskusję publiczną 27 marca o 17.00 w Liceum im. S. SempołowskiejMasz uwagę? Zgłoś ją do 10 maja do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Skorzystaj z dostępnego formularza:- formularz uwagi do wydrukowania i wypełnienia odręcznie - formularz uwagi do wypełnienia na komputerze i wydrukowania

 • Artykuł

  Jaki plan miejscowy dla wschodniej części Muranowa?.Rozpoczęły się prace nad projektem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wschodniej części Muranowa.Plan określi zasady kształtowania przestrzeni:.to, co jest wartością i powinno być chronionegdzie powinny być dopuszczone przekształcenia.Jak można wziąć udział w konsultacjach?.Przyjdź na warsztaty!10 grudnia (sobota), godz. 16:00 - 19:00w Stacji Muranów przy ul. Andersa 1314 grudnia (środa), godz. 17:30-19:30w Szkole Podstawowej nr 210 przy ul. Karmelickiej 13albo.Do 19 grudnia 2016 r. złóż pisemny wniosekdo sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa.Wnioski będą przyjmowane również na warsztatach.Więcej informacji o procedurze sporządzania planu miejscowego:www.architektura.um.warszawa.pl/plany-miejscowe.Konsultacje trwają od 28 listopada do 19 grudnia 2016 r.Dodatkowe informacje i materiały:.Plakat zapraszający na konsultacje, rozmiar pliku: 987.87 KBZakres przestrzenny planu Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. Muranowa cz. wschodniaPlan miejscowy o co tu chodzi? Informator o procedurze sporządzania planu miejscowego.

 • Artykuł

  Na początku września 2016 r. rozpocznie się II etap konsultacji społecznych dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Ursynowa- po północnej stronie ul. Ciszewskiego, dzięki czemu mieszkańcy będą mogli nie tylko poznać roboczą wersję planu miejscowego, ale również wyrazić swoje opinie. W ramach konsultacji 7 września b.r. o godz. 17:30 w Urzędzie Dzielnicy Ursynów odbędzie się spotkanie z projektantem planu. Ponadto w dniach 9-11 września b.r. w godz. 11:00 - 19:00 na skwerze w pobliżu ul. Grażyny Bacewiczówny 7 działać będzie pawilon konsultacyjny ze specjalnie przygotowaną makietą przedstawiającaą roboczą wersję planu.Tam też będą zbierane opinie mieszkańców dotyczące przedstawionego projektu. Dodatkowo do 28 września b.r. można składać mailowo opinie dotyczące projektu planu na adres: www.konsultacje@um.warszawa.pl.

 • Artykuł

  Co zmieniło się w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Skweru Stefana Wiecheckiego "Wiecha"?. Podczas I wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu złożono uwagi. Prezydent m.st. Warszawy część z nich rozpatrzył pozytywnie, co wpłynęło na modyfikację projektu planu. Zapraszamy na II wyłożenie projektu planu. Więcej informacji na ten temat znajduje się na www.konsultacje.um.warszawa.pl.

 • Artykuł

  Od 7 marca do 6 kwietnia 2016 r. trwało wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Skweru Stefana Wiecheckiego „Wiecha” i towarzyszyły mu rozszerzone konsultacje społeczne. Do 27 kwietnia 2016 roku mieszkańcy mogli składać uwagi do projektu planu.W dniu 21 czerwca o godz. 17:00 w Teatrze Rampa (ul. Kołowa 1) odbędzie się spotkanie informacyjne, na którym to projektant planu przedstawi sposób rozpatrzenia złożonych uwag do wyłożonego do publicznego wgladu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Skweru Stefana Wiechceckiego "Wiecha".

 • Artykuł

  Rozpoczęły się prace nad projektem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego po północnej stronie ulicy Ciszewskiego. Plan miejscowy, który jest scenariuszem rozwoju dla tego terenu, będzie określał:co można, a czego nie będzie można tu zbudować,jaki charakter będzie miała zabudowa i przestrzeń.Celem konsultacji jest zebranie wiedzy mieszkańców na temat obszaru objętego planem – co jest dla nich ważne i wymaga zachowania, a jakie obszary mogłyby się zmienić. Zanim jednak mieszkańcy i projektanci spojrzą w przyszłość, ważne jest zrozumienie aktualnych uwarunkowań i historii powstania tego fragmentu Ursynowa Północnego. W tym celu powstał informator „Plan miejscowy. O co tu chodzi?”, który mieszkańcy znajdą w swoich skrzynkach pocztowych, a na warsztatach konsultacyjnych przedstawiona zostanie prezentacja architekta i varsavianisty – Grzegorza Miki o historii tego fragmentu Ursynowa Północnego.Konsultacje społeczne trwają do 18 marca 2016 r.Jak można wziąć udział w konsultacjach:.Przyjdź na jedno z dwóch spotkań warsztatowych: 25 lutego (czwartek), w godz. 17:30-20:30 LUB 5 marca (sobota), w godz. 11:00-14:00. Warsztaty odbędą się w Urzędzie Dzielnicy Ursynów, al. Komisji Edukacji Narodowej 61Wypełnij ANKIETĘ on-line / niestety ankiety nie można wypełniać na urządzeniach mobilnych Złóż wniosek do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – można to zrobić do 18 marca 2016 r. na piśmie, za pośrednictwem poczty lub osobiście w Biurze Architektury i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa.

 • Artykuł

  7 marca 2016 r. rozpoczęło się wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu skweru im. Stefana Wiecheckiego „Wiecha” – towarzyszą mu konsultacje społeczne.Plan miejscowy określi:.co można, a czego nie będzie można tu zbudowaćjaki charakter będzie miała tu przestrzeń.Do 6 kwietnia 2016 roku mieszkańcy mogą się zapoznać i wypowiedzieć na temat projektu planu dla swojej okolicy. To trzeci i ostatni etap konsultacji społecznych, które rozpoczęły się jesienią 2014 roku. Pierwszym etapem konsultacji była diagnoza obszaru objętego projektem planu. Uczestnicy konsultacji wskazali, co w tym terenie jest wartością i należy to zachować, a gdzie jest potencjał do zmian przestrzennych. Raport z konsultacji był głosem doradczym dla projektantów. Następnie wiosną 2015 roku zaprezentowano mieszkańcom dwie koncepcje projektu planu, nad którymi dyskutowano przy pomocy makiety.Prezentowany poniżej projekt planu to efekt namysłu projektanta nad uwagami mieszkańców, ale także wieloetapowego procesu uzgodnień i opiniowania projektu.Konsultacje trwają do 6 kwietnia 2016 r.Obejrzyj projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegorejonu skweru im. Stefana Wiecheckiego „Wiecha”:.RYSUNEK PLANU.TEKST PLANU.O etapach powstawania planu przeczytasz w informatorze „Plan miejscowy. O co tu chodzi?".Jak można wziąć udział w konsultacjach:.Spotkanie informacyjne 9 marca o godz.18:00 w Teatrze Rampa (ul. Kołowa 20) Dyżur autora projektu planu:W Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79czwartki: 10, 17, 24 i 31 marca 2016 r., w godzinach 10:00-14:00W Teatrze Rampa – dyżur z makietą projektu wtorki: 15, 22, 29 marca i 5 kwietnia 2016 r., w godzinach 12:00-16:00sobota 2 kwietnia 2016 r., w godzinach 11:00-17:00Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami 16 marca 2016 r. o godz. 17.00 w Urzędzie Dzielnicy Targówek, ul. Kondratowicza 20.Konsultacje z makietą projektu w pawilonie na Skwerze im. Stefana Wiecheckiego „Wiecha” od 30 marca do 6 kwietnia, w godzinach 11:00-17:00.Wypełnij geoankietę on-line KLIK!Skomentuj projekt planu do 6 kwietnia na FORUMZłóż uwagę do projektu planu: Uwagi do projektu planu można zgłaszać pisemnie do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego. Zbieranie uwag do planu potrwa do 27 kwietnia 2016 roku. Zobacz też: ogłoszenie o wyłożeniu projektu planu w Biuletynie Informacji Publicznej, formularz uwagi do wydrukowania i wypełnienia odręcznie, formularz uwagi do wypełnienia na komputerze i wydrukowania. Więcej informacji o procedurze sporządzania planu miejscowego: www.architektura.um.warszawa.pl/plany-miejscowe.