Bemowo - informacja o planach miejscowych

Plany obowiązujące

Poniżej lista obowiązujących planów miejscowych w kolejności, w jakiej następowało uchwalenie. Kliknięcie na nazwę planu spowoduje rozwinięcie belki.

Plany oznaczone symbolem (*) przy nazwie planu obejmują obszar wykraczający poza granice jednej dzielnicy.

* tekst i rysunek pierwotnej uchwały - brak tekstu jednolitego i rysunku uwzględniającego sprostowania, rozstrzygnięcia nadzorcze i wyroki 

Uchwała Rady Gminy Warszawa-Bemowo nr VI/26/01 z dnia 12.04.2001

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 150 z dnia 23.07.2001 poz. 2106

Obowiązuje od dnia: 07.08.2001 r.

Plan w serwisie mapowym

Wyroki sądu:
wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 811/11 z dnia 7.07.2011

Uchwała Rady Gminy Warszawa-Bemowo nr XIX/127/01 z dnia 6.12.2001

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 268 z dnia 11.12.2001 poz. 6857

Obowiązuje od dnia: 26.12.2001 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady Gminy Warszawa-Bemowo nr V/29/02 z dnia 14.03.2002

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 129 z dnia 18.05.2002 poz. 2926

Obowiązuje od dnia: 02.06.2002 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady Gminy Warszawa-Bemowo nr XIII/78/02 z dnia 20.06.2002

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 231 z dnia 30.08.2002 poz. 5881

Obowiązuje od dnia: 14.09.2002 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady Gminy Warszawa-Bemowo nr XVIII/142/02 z dnia 5.09.2002

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 265 z dnia 11.10.2002 poz. 6827

Obowiązuje od dnia: 26.10.2002 r.

Plan w serwisie mapowym

Wyroki sądu:
wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 1252/08 z dnia 30.09.2009 

Uchwała Rady Gminy Warszawa-Bemowo nr XX/162/02 z dnia 9.10.2002

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 301 z dnia 21.11.2002 poz. 7921

Obowiązuje od dnia: 06.12.2002 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XIII/169/2003 z dnia 12.06.2003

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 193 z dnia 18.07.2003 poz. 4913

Obowiązuje od dnia: 02.08.2003 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XLIV/1053/2004 z dnia 16.12.2004

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 321 z dnia 31.12.2004 poz. 10680

Obowiązuje od dnia: 15.01.2005 r.

Plan w serwisie mapowym

Patrz również: zmiana tego planu poniżej

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr LXXXII/2747/2006 z dnia 10.10.2006

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 230 z dnia 14.11.2006 poz. 8505

Obowiązuje od dnia: 15.12.2006 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr LVII/1796/2021 z dnia 09.12.2021

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 20.12.2021 poz. 12107

Obowiązuje od dnia: 20.01.2022 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr LXXIII/2415/2022 z dnia 08.12.2022

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 28.12.2022 poz. 14220

Obowiązuje od dnia: 28.01.2023 r.

Plan w serwisie mapowym

Plany sporządzane

Poniżej lista sporządzanych planów miejscowych w kolejności, w jakiej następowało przystąpienie do sporządzania. Kliknięcie na nazwę planu spowoduje rozwinięcie belki.

Plany oznaczone symbolem (*) obejmują obszar wykraczający poza granice jednej dzielnicy.

Legenda:Legenda

 

Etap sporządzania:
Faza uzgodnień - w trakcie

Wykonawca: BPRW S. A.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LXXXIII/2770/2006 z dnia 19.10.2006

Stan aktualizacji: 22.03.2023 r.

Prognozowane uchwalenie: 2024 r.

Etap sporządzania:
Faza uzgodnień - w trakcie

Wykonawca: BAiPP

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LXXXVI/2537/2010 z dnia 15.07.2010

Inne uchwały:
nr XLIX/1363/2013 z dnia 17.01.2013

Stan aktualizacji: 22.03.2023 r.

Prognozowane uchwalenie: 2024 r.

Etap sporządzania:
Faza uzgodnień - w trakcie

Wykonawca: BPRW S.A.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XV/259/2011 z dnia 12.05.2011

Stan aktualizacji: 22.03.2023 r.

Prognozowane uchwalenie: 2023 r.

Etap sporządzania:
Faza wyłożenia - w trakcie

Wykonawca: BAiPP

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XXVI/506/2011 z dnia 20.10.2011

Wyłożenia:
I wyłożenie: 14.11.2017 r. - 14.12.2017 r.

Stan aktualizacji: 22.03.2023 r.

Prognozowane uchwalenie: 2024 r.

Etap sporządzania:

Faza koncepcji - w trakcie

Wykonawca: BAiPP

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LIII/1615/2021 z dnia 26.08.2021

Zbieranie wniosków do dnia 28.04.2022 r.

Stan aktualizacji: 22.03.2023 r.

Prognozowane uchwalenie: 2024 r.