Białołęka - informacja o planach miejscowych

Plany obowiązujące

Poniżej lista obowiązujących planów miejscowych w kolejności, w jakiej następowało uchwalenie. Kliknięcie na nazwę planu spowoduje rozwinięcie belki.

Plany oznaczone symbolem (*) przy nazwie planu obejmują obszar wykraczający poza granice jednej dzielnicy.

* tekst i rysunek pierwotnej uchwały - brak tekstu jednolitego i rysunku uwzględniającego sprostowania, rozstrzygnięcia nadzorcze i wyroki 

Uchwała Rady Gminy Warszawa-Białołęka nr XXXVII/498/97 z dnia 27.06.1997

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Stołecznego Warszawskiego nr 44 z dnia 18.09.1997 poz. 152

Obowiązuje od dnia: 03.10.1997 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady Gminy Warszawa-Białołęka nr XLVII/672/98 z dnia 29.05.1998

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Stołecznego Warszawskiego nr 41 z dnia 30.07.1998 poz. 135 

Obowiązuje od dnia: 14.08.1998 r.

Plan w serwisie mapowym

Zobacz również: zmiana tego planu poniżej zmiana tego planu

 

Uchwała Rady Gminy Warszawa-Białołęka nr XLVIII/696/98 z dnia 18.06.1998

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Stołecznego Warszawskiego nr 41 z dnia 30.07.1998 poz. 136 

Obowiązuje od dnia: 14.08.1998 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady Gminy Warszawa-Białołęka nr XIII/184/99 z dnia 24.09.1999

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 100 z dnia 8.11.1999 poz. 2531 

Obowiązuje od dnia: 23.11.1999 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady Gminy Warszawa-Białołęka nr XII/168/99 z dnia 27.08.1999

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 107 z dnia 3.12.1999 poz. 2633 

Obowiązuje od dnia: 18.12.1999 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady Gminy Warszawa-Białołęka nr XVI/254/99 z dnia 22.12.1999

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 6 z dnia 18.01.2000 poz. 32

Obowiązuje od dnia: 02.02.2000 r.

Plan w serwisie mapowym

Wyroki sądu:
wyrok NSA sygn. akt IV Sa 2274/00 z dnia 7.05.2002 r. 
wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 615/20 z dnia 16.11.2020 r. 
wyrok NSA sygn. akt OSK 720/21 z dnia 05.12.2023 r. 

Uchwała Rady Gminy Warszawa-Białołęka nr XVI/255/99 z dnia 22.12.1999

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 6 z dnia 18.01.2000 poz. 33 

Obowiązuje od dnia: 02.02.2000 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady Gminy Warszawa-Białołęka nr XXI/306/2000 z dnia 7.04.2000

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 57 z dnia 1.06.2000 poz. 588

Obowiązuje od dnia: 16.06.2000 r.

Plan w serwisie mapowym

Wyroki sądu:
wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 1795/13 z dnia 18.10.2013

Uchwała Rady Gminy Warszawa-Białołęka nr XXX/402/2000 z dnia 29.09.2000

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 136 z dnia 13.11.2000 poz. 1287 

Obowiązuje od dnia: 28.11.2000 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady Gminy Warszawa-Białołęka nr XXXIX/517/2001 z dnia 30.03.2001

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 115 z dnia 6.06.2001 poz. 1530

Obowiązuje od dnia: 21.06.2001 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady Gminy Warszawa-Białołęka nr XLII/552/2001 z dnia 25.05.2001

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 161 z dnia 4.08.2001 poz. 2371

Obowiązuje od dnia: 19.08.2001 r.

Plan w serwisie mapowym

Wyroki sądu:
Wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 3173/16 z dnia 17.03.2017 
Wyrok NSA sygn. akt II OSK 2239/17 z dnia 11.09.2018 
Wyrok WSA sygn. akt VII SA/Wa 793/23 z dnia 24.10.2023
Postanowienie WSA sygn. akt VII SA/Wa 1879/23 z dnia 07.02.2024 (brak informacji o prawomocności)

 

Uchwała Rady Gminy Warszawa-Białołęka nr XLVII/620/01 z dnia 26.10.2001

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 248 z dnia 20.11.2001 poz. 4967

Obowiązuje od dnia: 05.12.2001 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady Gminy Warszawa-Białołęka nr XLVII/621/2001 z dnia 26.10.2001

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 248 z dnia 20.11.2001 poz. 4968

Obowiązuje od dnia: 05.12.2001 r.

Plan w serwisie mapowym

Wyroki sądu:
Postanowienie WSA sygn. akt VII SA/Wa 2259/23 z dnia 30.11.2023 (brak informacji o prawomocności)

Uchwała Rady Gminy Warszawa-Białołęka nr LII/683/02 z dnia 1.03.2002

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 86 z dnia 3.04.2002 poz. 1771

Obowiązuje od dnia: 18.04.2002 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady Gminy Warszawa-Białołęka nr LIII/691/02 z dnia 22.03.2002

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 110 z dnia 27.04.2002 poz. 2409

Obowiązuje od dnia: 12.05.2002 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady Gminy Warszawa-Białołęka nr LVI/740/02 z dnia 28.06.2002

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 205 z dnia 03.08.2002 poz. 5062

Obowiązuje od dnia: 18.08.2002 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady Gminy Warszawa-Białołęka nr LVII/770/02 z dnia 4.09.2002

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 252 z dnia 26.09.2002 poz. 6467

Obowiązuje od dnia: 11.10.2002 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady Gminy Warszawa-Białołęka nr LVII/771/02 z dnia 4.09.2002

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 252 z dnia 26.09.2002 poz. 6468

Obowiązuje od dnia: 11.10.2002 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady Gminy Warszawa-Białołęka nr LVIII/841/02 z dnia 27.09.2002

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 267 z dnia 14.10.2002 poz. 6896

Obowiązuje od dnia: 29.10.2002 r.

Plan w serwisie mapowym

Wyroki sądu:
Postanowienie WSA sygn. akt VII SA/Wa 2675/22 z dnia 26.04.2023
Wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 2151/19 z dnia 13.12.2019

Uchwała Rady Gminy Warszawa-Białołęka nr LVIII/842/02 z dnia 27.09.2002

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 267 z dnia 14.10.2002 poz. 6897

Obowiązuje od dnia: 29.10.2002 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady Gminy Warszawa-Białołęka nr LVIII/843/02 z dnia 27.09.2002, uchwała sprostowana obwieszczeniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 14.09.2005 r. (sprostowanie błędu)

 

Opublikowany:
Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 267 z dnia 14.10.2002 poz. 6898
Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 214 z dnia 21.09.2005 poz. 7024

Obowiązuje od dnia: 29.10.2002 r.

Plan w serwisie mapowym

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego nr 214 poz. 7024 z dnia 21.09.2005

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XIII/170/2003 z dnia 12.06.2003

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 193 z dnia 18.07.2003 poz. 4914

Obowiązuje od dnia: 02.08.2003 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała m.st. Warszawy nr XVI/229/2003 z dnia 4.09.2003

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 244 z dnia 18.09.2003 poz. 6403

Obowiązuje od dnia: 03.10.2003 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XXIII/392/2003 z dnia 18.12.2003

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 8 z dnia 14.01.2004 poz. 328

Obowiązuje od dnia: 29.01.2004 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XXIII/393/2003 z dnia 18.12.2003

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 8 z dnia 14.01.2004 poz. 329

Obowiązuje od dnia: 29.01.2004 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XXIII/395/2003 z dnia 18.12.2003

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 8 z dnia 14.01.2004 poz. 331

Obowiązuje od dnia: 29.01.2004 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XXVII/528/2004 z dnia 25.03.2004

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 88 z dnia 17.04.2004 poz. 2178

Obowiązuje od dnia: 18.05.2004 r.

Plan w serwisie mapowym

Wyroki sądu:
wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 614/13 z dnia 6.06.2013
wyrok NSA sygn. akt II OSK 2196/13 z dnia 02.04.2015
wyrok WSA sygn. akt VII SA/Wa 1380/21 z dnia 10.12.2021

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XLIV/1052/2004 z dnia 16.12.2004

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 321 z dnia 31.12.2004 poz. 10679

Obowiązuje od dnia: 15.01.2005 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr LXVIII/1992/2006 z dnia 9.02.2006, zmieniona uchwałą nr LXXX/2506/2006 z dnia 31.08.2006 (sprostowanie błędu)

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 55 z dnia 21.03.2006 poz. 1733 i nr 199 z dnia 30.09.2006 poz. 7563

Obowiązuje od dnia: 05.04.2006 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XLII/1150/2012 z dnia 20.09.2012

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 19.10.2012 poz. 6820

Obowiązuje od dnia: 19.11.2012 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr LIV/1533/2013 z dnia 18.04.2013

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 17.06.2013 poz. 6786

Obowiązuje od dnia: 18.07.2013 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr LVIII/1627/2013 z dnia 13.06.2013

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 25.06.2013 poz. 7206

Obowiązuje od dnia: 26.07.2013 r.

Plan w serwisie mapowym

Wyroki sądu:
Wyrok WSA sygn. akt VII SA/Wa 2499/23 z dnia 22.05.2024 r. (brak informacji o prawomocności)

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XCIII/2380/2014 z dnia 30.10.2014

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 5.12.2014 poz. 11231

Obowiązuje od dnia: 20.12.2014 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr VII/92/2019 z dnia 14.02.2019

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 26.02.2019 poz. 2577

Obowiązuje od dnia: 29.03.2019 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XXII/608/2019 z dnia 28.11.2019

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 9.12.2019 poz. 14468

Obowiązuje od dnia: 09.01.2020 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr LXXXVIII/2876/2023 z dnia 21.09.2023

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 04.10.2023 poz. 11000

Obowiązuje od dnia: 04.11.2023 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XCI/3000/2023 z dnia 07.12.2023

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 15.12.2023 poz. 14576

Obowiązuje od dnia: 15.01.2024 r.

Plan w serwisie mapowym

Plany sporządzane

Poniżej lista sporządzanych planów miejscowych w kolejności, w jakiej następowało przystąpienie do sporządzania. Kliknięcie na nazwę planu spowoduje rozwinięcie belki.

Plany oznaczone symbolem (*) obejmują obszar wykraczający poza granice jednej dzielnicy.

W związku z reformą planowania przestrzennego (nowelizacja z 2023 r. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) nie podajemy obecnie prognozowanych terminów uchwalenia planów miejscowych.

Legenda:Legenda

 

Etap sporządzania:

Faza wyłożenia - w trakcie

Wykonawca: BAiPP

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XXXI/651/2004 z dnia 27.05.2004

Inne uchwały:
nr XXV/843/2008 z dnia 28.02.2008 (zmiana granic planu)
nr XXI/397/2011 z dnia 25.08.2011 (zmiana granic planu)
nr LXXXI/2664/2023 z dnia 25.05.2023 (podział planu)

Wyłożenia:
I wyłożenie: 19.03.2018 r. - 18.04.2018 r.
wykaz uwag

Stan aktualizacji: 22.09.2023 r.

Wykonawca: BAiPP

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XXXII/693/2004 z dnia 24.06.2004

Inne uchwały:
nr XCIV/2798/2010 z dnia 9.11.2010 (sprostowanie błędu)
nr LXXXVIII/2599/2010 z dnia 26.08.2010 (podział)
nr XCIV/2799/2010 z dnia 9.11.2010 (sprostowanie zapisów)
nr LXXXIX/2242/2014 z dnia 28.08.2014 (sprostowanie zapisów)

Wyłożenia:
I wyłożenie: 8.10.2007 r. - 6.11.2007 r.

Stan aktualizacji: 22.09.2023 r.

Wykonawca: BAiPP

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XXXII/693/2004 z dnia 24.06.2004

Inne uchwały:
nr XCIV/2798/2010 z dnia 9.11.2010 (sprostowanie błędu)
nr LXXXVIII/2599/2010 z dnia 26.08.2010 (podział)
nr XCIV/2799/2010 z dnia 9.11.2010 (sprostowanie zapisów)
nr LXXXIX/2242/2014 z dnia 28.08.2014 (sprostowanie zapisów)

Wyłożenia:
I wyłożenie: 8.10.2007 r. - 6.11.2007 r.

Stan aktualizacji: 22.09.2023 r.

Wykonawca: BAiPP

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XXXII/693/2004 z dnia 24.06.2004

Inne uchwały:
nr XCIV/2798/2010 z dnia 9.11.2010 (sprostowanie błędu)
nr LXXXVIII/2599/2010 z dnia 26.08.2010 (podział)
nr XCIV/2799/2010 z dnia 9.11.2010 (sprostowanie zapisów)
nr LXXXIX/2242/2014 z dnia 28.08.2014 (sprostowanie zapisów)

Wyłożenia:
I wyłożenie: 8.10.2007 r. - 6.11.2007 r.

Stan aktualizacji: 22.09.2023 r.

Etap sporządzania:

Faza wyłożenia - w trakcie

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LXXVIII/2460/2006 z dnia 19.07.2006

Inne uchwały:
nr LXXXIII/2769/2006 z dnia 19.10.2006
nr LXXII/2381/2022 z dnia 17.11.2022 (zmiana granic)

Wyłożenia:
I wyłożenie: 10.12.2007 r. – 14.01.2008 r.
II wyłożenie: 18.08.2009 r. - 16.09.2009 r.
wykaz uwag
III wyłożenie: 07.11.2023 r. – 30.11.2023 r.

Stan aktualizacji: 31.10.2023 r.

Etap sporządzania:

Faza projektu planu - w trakcie

Wykonawca: BAiPP

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XXXIX/1194/2008 z dnia 28.08.2008

Stan aktualizacji: 22.09.2023 r.

Etap sporządzania:

Faza uzgodnień - w trakcie

Wykonawca: BAiPP

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XLI/1281/2008 z dnia 2.10.2008

Inne uchwały:
nr LII/1596/2009 z dnia 16.04.2009 (sprostowanie błędu)
nr LIV/1539/2013 z dnia 18.04.2013 (podział)

Stan aktualizacji: 22.09.2023 r.

Etap sporządzania:

Faza wyłożenia - w trakcie

Wykonawca: BAiPP

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LVIII/1780/2009 z dnia 9.07.2009

Inne uchwały:
nr XXXIX/1019/2017 z dnia 19.01.2017 (podział)

Wyłożenia:
I wyłożenie: 06.12.2023 r. – 29.12.2023 r.

Stan aktualizacji: 29.11.2023 r.

Etap sporządzania:

Faza uzgodnień - zakończona

Wykonawca: BAiPP

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LVIII/1780/2009 z dnia 9.07.2009

Inne uchwały:
nr XXXIX/1019/2017 z dnia 19.01.2017 (podział)

Stan aktualizacji: 22.09.2023 r.

Etap sporządzania:

Faza wyłożenia - w trakcie

Wykonawca: BAiPP

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LXII/1900/2009 z dnia 17.09.2009

Inne uchwały:
nr LXVIII/1879/2018 z dnia 7.06.2018 (podział)

Wyłożenia:
I wyłożenie: 17.11.2014 r. - 17.12.2014 r. 
wykaz uwag
II wyłożenie: 21.06.2017 r. - 26.07.2017 r. 
wykaz uwag

Stan aktualizacji: 22.09.2023 r.

Etap sporządzania:

Faza uzgodnień - w trakcie

Wykonawca: BAiPP

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LXII/1904/2009 z dnia 17.09.2009

Inne uchwały:
nr XXXV/864/2016 z dnia 22.09.2016 (podział)

Stan aktualizacji: 22.09.2023 r.

Etap sporządzania:

Faza uzgodnień - w trakcie

Wykonawca: BAiPP

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LXII/1904/2009 z dnia 17.09.2009

Inne uchwały:
nr XXXV/864/2016 z dnia 22.09.2016 (podział)

Stan aktualizacji: 22.09.2023 r.

Etap sporządzania:

Faza uzgodnień - zakończona

Wykonawca: BAiPP

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LXXXVI/2538/2010 z dnia 15.07.2010

Inne uchwały:
nr LIV/1536/2013 z dnia 18.04.2013 (zmiana granic)

Stan aktualizacji: 22.09.2023 r.

Etap sporządzania:

Faza wyłożenia - w trakcie

Wykonawca: KANON Grzegorz Chojnacki

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LXXXVI/2540/2010 z dnia 15.07.2010

Inne uchwały:
nr XXXIX/1018/2017 z dnia 19.01.2017 (podział)

Wyłożenia:
I wyłożenie: 03.02.2014 r. - 05.03.2014 r. 
wykaz uwag
II wyłożenie: 13.06.2023 r. – 10.07.2023 r.

Stan aktualizacji: 22.09.2023 r.

Etap sporządzania:

Faza wyłożenia - w trakcie

Wykonawca: KANON Grzegorz Chojnacki

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LXXXVI/2540/2010 z dnia 15.07.2010

Inne uchwały:
nr XXXIX/1018/2017 z dnia 19.01.2017 (podział)

Wyłożenia:
I wyłożenie: 03.02.2014 r. - 05.03.2014 r. 
wykaz uwag
II wyłożenie: 13.06.2023 r. – 10.07.2023 r.
wykaz uwag

Stan aktualizacji: 27.06.2024 r.

Etap sporządzania:

Faza wyłożenia - zakończona

Wykonawca: KANON Grzegorz Chojnacki

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LXXXVI/2540/2010 z dnia 15.07.2010

Inne uchwały:
nr XXXIX/1018/2017 z dnia 19.01.2017 (podział)

Wyłożenia:
I wyłożenie: 03.02.2014 r. - 05.03.2014 r. 
wykaz uwag

Stan aktualizacji: 22.09.2023 r.

Etap sporządzania:

Faza wyłożenia - zakończona

Wykonawca: KANON Grzegorz Chojnacki

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LXXXVI/2540/2010 z dnia 15.07.2010

Inne uchwały:
nr XXXIX/1018/2017 z dnia 19.01.2017 (podział)

Wyłożenia:
I wyłożenie: 03.02.2014 r. - 05.03.2014 r. 
wykaz uwag

Stan aktualizacji: 22.09.2023 r.

Etap sporządzania:

Faza koncepcji - w trakcie

Wykonawca: BAiPP

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XCIV/2812/2010 z dnia 9.11.2010

Inne uchwały:
nr LXI/1674/2013 z dnia 11.07.2013 (zmiana granic)

Stan aktualizacji: 22.09.2023 r.

Etap sporządzania:

Faza wyłożenia - w trakcie

Wykonawca: Dpp Diana Polkowska

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XCIV/2813/2010 z dnia 9.11.2010

Inne uchwały:
nr LXI/1673/2013 z dnia 11.07.2013 (zmiana granic)

Wyłożenia:
I wyłożenie: 11.06.2024 r. – 02.07.2024 r.

Stan aktualizacji: 05.06.2024 r.

Etap sporządzania:

Faza uzgodnień - w trakcie

Wykonawca: BAiPP

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XIII/215/2011 z dnia 31.03.2011

Stan aktualizacji: 22.09.2023 r.

Etap sporządzania:

Faza wyłożenia - w trakcie

Wykonawca: BAiPP

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LIV/1538/2013 z dnia 18.04.2013

Inne uchwały:
nr XXIV/588/2016 z dnia 25.02.2016 (zmiana skali planu)

Wyłożenia:
I wyłożenie: 28.11.2016 r. - 29.12.2016 r.

Stan aktualizacji: 22.09.2023 r.

Etap sporządzania:

Faza wyłożenia - w trakcie

Wykonawca: KAD Architekci Sp. z o.o. oraz Gader Sp. z o.o. 

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LXXVIII/2000/2014 z dnia 20.03.2014

Wyłożenia:
I wyłożenie: 07.06.2019 r. - 05.07.2019 r.
wykaz uwag
II wyłożenie: 07.09.2023 r. – 02.10.2023 r.
wykaz uwag
 

Stan aktualizacji: 24.07.2024 r.

Etap sporządzania:

Faza wyłożenia - w trakcie

Wykonawca: PW FUGA Jan Kempa

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LXXXII/2077/2014 z dnia 15.05.2014

Inne uchwały:
nr VII/133/2024 z dnia 04.07.2024 (zmiana granic)

Wyłożenia:
I wyłożenie: 06.12.2022 r. – 09.01.2023 r.
wykaz uwag

Stan aktualizacji: 04.08.2024 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LXXXIX/2240/2014 z dnia 28.08.2014

Stan aktualizacji: 22.09.2023 r.

Etap sporządzania:

Faza projektu planu - zakończona

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XCII/2353/2014 z dnia 16.10.2014

Stan aktualizacji: 22.09.2023 r.

Etap sporządzania:

Faza projektu planu - w trakcie

Wykonawca: BAiPP

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XX/485/2015 z dnia 26.11.2015

Stan aktualizacji: 22.09.2023 r.

Etap sporządzania:

Faza wyłożenia - w trakcie

Wykonawca: Sunbar Sp. z o.o.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XXXIX/1017/2017 z dnia 19.01.2017

Zbieranie wniosków do dnia 10.10.2018 r.

Wyłożenia:
I wyłożenie: 13.06.2023 r. – 04.07.2023 r.
wykaz uwag

Stan aktualizacji: 16.04.2024 r.

Etap sporządzania:

Faza uzgodnień - w trakcie

Wykonawca: Marta Szejnfeld

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LXIX/1903/2018 z dnia 14.06.2018

Zbieranie wniosków do dnia 29.05.2019 r.

Stan aktualizacji: 22.09.2023 r.

Etap sporządzania:

Wykonawca: 

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr VII/137/2024 z dnia 04.07.2024

Stan aktualizacji: 08.07.2024 r.