Bielany - informacja o planach miejscowych

Plany obowiązujące

Poniżej lista obowiązujących planów miejscowych w kolejności, w jakiej następowało uchwalenie. Kliknięcie na nazwę planu spowoduje rozwinięcie belki.

Plany oznaczone symbolem (*) przy nazwie planu obejmują obszar wykraczający poza granice jednej dzielnicy.

* tekst i rysunek pierwotnej uchwały - brak tekstu jednolitego i rysunku uwzględniającego sprostowania, rozstrzygnięcia nadzorcze i wyroki 

Uchwała Rady Gminy Warszawa-Bielany nr 401/XVIII/00 z dnia 8.12.2000 r.

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 54 z dnia 29.03.2001 r. poz. 513

Obowiązuje od dnia: 13.04.2001 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady Gminy Warszawa-Bielany nr 431/II/01 z dnia 19.01.2001

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 54 z dnia 29.03.2001 poz. 514

Obowiązuje od dnia: 13.04.2001 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady Gminy Warszawa-Bielany nr 432/II/01 z dnia 19.01.2001, zmieniona uchwałą nr 445/III/01 z dnia 23.02.2001

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 54 z dnia 29.03.2001 poz. 515 i 516

Obowiązuje od dnia: 13.04.2001 r.

Plan w serwisie mapowym

 

Uchwała Rady Gminy Warszawa-Bielany nr 741/XXXII/02 z dnia 30.08.2002

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 270 z dnia 17.10.2002 poz. 7001

Obowiązuje od dnia: 01.11.2002 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady Gminy Warszawa-Bielany nr 779/XXXVI/02 z dnia 9.10.2002

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 284 z dnia 4.11.2002 poz. 7445

Obowiązuje od dnia: 19.11.2002 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady Rada Gminy Warszawa-Bielany nr 780/XXXVI/02 z dnia 9.10.2002

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 284 z dnia 4.11.2002 poz. 7446

Obowiązuje od dnia: 19.11.2002 r.

Plan w serwisie mapowym

Wyroki sądu:
wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 1174/08 z dnia 3.10.2008
wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 836/09 z dnia 18.08.2009
wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 1919/12 z dnia 11.12.2012
wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 140/18 z dnia 02.04.2019

Uchwała Rady Gminy Warszawa-Bielany nr 585/XVI/01 z dnia 7.12.2002

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 122 z dnia 11.05.2002 poz. 2763

Obowiązuje od dnia: 26.05.2002 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady Gminy Warszawa-Bielany nr 749/XXXIV/02 z dnia 20.09.2002

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 270 z dnia 17.10.2002 r. poz. 7002

Obowiązuje od dnia: 01.11.2002 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady  m.st. Warszawy nr XXIX/578/2004 z dnia 22.04.2004

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 129 z dnia 30.05.2004 r. poz. 3155

Obowiązuje od dnia: 14.06.2004 r.

Plan w serwisie mapowym

Wyroki sądu:
wyrok WSA sygn. akt IV SA/Wa 1393/11 z dnia 13.12.2011

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr LXIII/1874/2005 z dnia 8.12.2005

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 283 z dnia 23.12.2005 r. poz. 10703

Obowiązuje od dnia: 07.01.2006 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr LXXII/1863/2013 z dnia 5.12.2013

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 17.12.2013 poz. 13513

Obowiązuje od dnia: 17.01.2014 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr LXXIV/2090/2018 z dnia 27.09.2018

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 5.10.2018 poz. 9434

Obowiązuje od dnia: 15.11.2018 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XLII/1283/2020 z dnia 10.12.2020

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 23.12.2020 poz. 13210

Obowiązuje od dnia: 07.01.2021 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XLVI/1407/2021 z dnia 18.03.2021

 

Opublikowany: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 25.03.2021 poz. 2589

Obowiązuje od dnia: 25.04.2021 r.

Plan w serwisie mapowym

Plany sporządzane

Poniżej lista sporządzanych planów miejscowych w kolejności, w jakiej następowało przystąpienie do sporządzania. Kliknięcie na nazwę planu spowoduje rozwinięcie belki.

Plany oznaczone symbolem (*) obejmują obszar wykraczający poza granice jednej dzielnicy.

Legenda:

 

Etap sporządzania:
Faza uzgodnień - w trakcie

Wykonawca: MPPPiSR

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XXVI/496/2004 z dnia 11.03.2004

Inne uchwały:
nr LXVI/1804/2013 z dnia 3.10.2013 (podział)
nr LXXIV/1915/2014 z dnia 16.01.2014 (korekta załącznika graficznego)
nr LIV/1677/2021 z dnia 09.09.2021 (zmiana nazwy oraz granic)

Wyłożenia:
I wyłożenie: 24.09.2012 r. - 24.10.2012 r. 
wykaz uwag

Prognozowane uchwalenie: 2022 r.

Stan aktualizacji: 10.09.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza uzgodnień - w trakcie

Wykonawca: BPRW S. A.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LXXXIII/2770/2006 z dnia 19.10.2006

Prognozowane uchwalenie: 2022 r.

Stan aktualizacji: 25.01.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza uzgodnień - w trakcie

Wykonawca: KANON Grzegorz Chojnacki

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XXX/951/2008 z dnia 8.05.2008

Prognozowane uchwalenie: 2021 r.

Stan aktualizacji: 25.01.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza uzgodnień - w trakcie

Wykonawca: BPRW S. A.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LI/1539/2009 z dnia 19.03.2009

Inne uchwały:
nr XIX/469/2019 z dnia 26.09.2019 (podział planu)

Wyłożenia:
I wyłożenie: 09.10.2018 r. - 12.11.2018 r. 
wykaz uwag

Prognozowane uchwalenie: 2022 r.

Stan aktualizacji: 25.01.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza uzgodnień - w trakcie

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LXXXVI/2536/2010 z dnia 15.07.2010

Prognozowane uchwalenie: 2024 r.

Stan aktualizacji: 25.01.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza koncepcji - w trakcie

Wykonawca: MPPPiSR

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LXXXV/2209/2014 z dnia 3.07.2014

Prognozowane uchwalenie: 2024 r.

Stan aktualizacji: 25.01.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza wyłożenia - w trakcie

Wykonawca: MPPPiSR

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XC/2314/2014 z dnia 11.09.2014

Wyłożenia:
I wyłożenie: 19.03.2018 r. - 18.04.2018 r. 
wykaz uwag
II wyłożenie: 30.08.2021 r. - 20.09.2021 r.

Prognozowane uchwalenie: 2021 r.

Stan aktualizacji: 20.08.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza koncepcji - w trakcie

Wykonawca: MPPPiSR

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XXXIII/827/2016 z dnia 25.08.2016

Prognozowane uchwalenie: 2024 r.

Stan aktualizacji: 25.01.2021 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LXXIV/2096/2018 z dnia 27.09.2018

Inne uchwały:
nr XXVI/769/2020 z dnia 06.02.2020 r. (podział)

Prognozowane uchwalenie: 2024 r.

Stan aktualizacji: 25.01.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza koncepcji - w trakcie

Wykonawca: Intekprojekt Gabriel Ferliński

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LXXIV/2096/2018 z dnia 27.09.2018

Inne uchwały:
nr XXVI/769/2020 z dnia 06.02.2020 r. (podział)

Zbieranie wniosków do dnia 8.03.2021 r.

Prognozowane uchwalenie: 2024 r.

Stan aktualizacji: 07.09.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza koncepcji - w trakcie

Wykonawca: Marcin Piernikowski

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr LXXIV/2096/2018 z dnia 27.09.2018

Inne uchwały:
nr XXVI/769/2020 z dnia 06.02.2020 r. (podział)

Zbieranie wniosków do dnia 9.06.2021 r.

Prognozowane uchwalenie: 2024 r.

Stan aktualizacji: 07.09.2021 r.

Etap sporządzania:
Faza projektu planu - w trakcie

Wykonawca: Konsorcjum firm Sawawa Sp. z o. o. oraz Dawos Sp. z o. o.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr VII/93/2019 z dnia 14.02.2019

Zbieranie wniosków do dnia 8.03.2021 r.

Prognozowane uchwalenie: 2023 r.

Stan aktualizacji: 07.09.2021 r.

Plan w serwisie mapowym

Uchwała o przystąpieniu:
nr XXIX/847/2020 z dnia 23.04.2020 r.

Prognozowane uchwalenie: 2023 r.

Stan aktualizacji: 25.01.2021 r.