Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Katalog ulic i placów m.st. Warszawy

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, 13 lutego 2013 - 15:28


W dniu 25 stycznia 2013 r. weszło w życie Zarządzenie nr 3800/2013 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie wprowadzenia Katalogu ulic i placów m.st. Warszawy oraz zasad zapisu nazw obiektów miejskich.

 

„Katalog ulic i placów m.st. Warszawy” jest wykazem obowiązujących nazw ulic, placów oraz innych obiektów nazwanych z obszaru m.st. Warszawy. Nazwy w Katalogu podane są w brzmieniu podstawowym, skróconym i w dopełniaczu, określone są również dzielnice, w których zlokalizowany jest dany obiekt miejski.

 

Wprowadzenie Katalogu ma na celu ujednolicenie nazw obiektów miejskich wykorzystywanych w rejestrach publicznych i innych bazach danych prowadzonych przez komórki Urzędu m.st. Warszawy, jednostki organizacyjne m.st. Warszawy oraz wszystkich innych użytkowników.

 

Nazwy obiektów miejskich zawartych w Katalogu, wraz z prezentacją graficzną ich przebiegów i zasięgów, udostępnia w postaci cyfrowej na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy Biuro Geodezji i Katastru, które wspólnie z Biurem Kultury prowadzi również procedury nadawania/zmiany nazw obiektów miejskich w m.st. Warszawie.

 

 

Pliki do ściągnięcia

  1. Katalog ulic i placów m.st. Warszawy (plik: katalog.pdf, rozmiar pliku: 2514.14 KB)
  2. Katalog ulic i placów m.st. Warszawy (plik: katalog.xls, rozmiar pliku: 877 KB)