Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Modyfikacja treści Regulaminu konkursu na opracowanie koncepcji...

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: Tomasz Pniewski, 7 lutego 2013 - 14:17

Modyfikacja treści Regulaminu konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego placu Narutowicza w Warszawie.


Zgodnie z punktem 2.6, Rozdziału I Regulaminu konkursu, Organizator wprowadza modyfikację Regulaminu konkursu, polegającą na zmianie treści punktu 3.9, Rozdziału III: „Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane (otwierane) i zostaną zwrócone Uczestnikom, którzy je złożyli.”

Punkt 2,6, Rozdziału III, otrzymuje brzmienie:

„Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane”

Pliki do pobrania

1. Dokument
(plik: modyfikacja tresci regulaminu.pdf, rozmiar pliku: 191.18 KB)
Pobierz