Architektura i planowanie przestrzenne

Architektura i planowanie przestrzenne

Urządzenie przestrzeni publicznej

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: Tomasz Gamdzyk, 2 lipca 2012 - 10:59


Przestrzenie publiczne mają wiele papierowych granic, wynikajacych z podziałów geodezyjnych czy linii rozgraniczających pasów drogowych. W przestrzeni takie granice nie powinny być jednak widoczne. Z tego względu Wydział Estetyki Przestrzeni Publicznej niejednokrotnie pomagał jednostkom zarządzającym przestrzeniami w przygotowywaniu spójnych, koordynujących koncepcji projektowych, obejmujących tereny bądź kompetencje należące do różnych zarządców. Miało to miejsce na Krakowskim Przedmieściu, w otoczeniu Centrum Chopinowskiego, na ulicy Kasprzaka, i w wielu innych miejscach w Warszawie.