Dla geodetów

Najważniejsze informacje

Informujemy, że w związku z przeprowadzaną modernizacją ewidencji gruntów i budynków na obszarze 9 obrębów ewidencyjnych dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy:

3-02-11, 3-02-12, 3-04-01, 3-04-02, 3-04-03, 3-04-04, 3-04-06, 3-04-07, 3-04-08,

w dniu 15.11.2022r. wstrzymana została aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków dla obszaru objętego modernizacją. Przewidujemy, że wstrzymanie aktualizacji bazy potrwa około 3 i pół miesiąca.

W tym okresie będziemy:

  • obsługiwali zgłoszenia prac geodezyjnych,
  • wydawali materiały z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  • wydawali dokumenty z bazy danych ewidencji gruntów i budynków,

ale dane ewidencji gruntów i budynków, będą aktualne na dzień wstrzymania aktualizacji.