Dla geodetów

Najważniejsze informacje

Od 22 sierpnia 2020 r. operat techniczny sporządza się w postaci elektronicznej w formacie pliku PDF. Operaty techniczne w postaci papierowej mogą być przekazywane wyłącznie do dnia 31 grudnia 2021 r. Po tym terminie nie będzie już możliwości przekazywania do zasobu operatów w postaci papierowej.

Powyższe wynika z § 35 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U z 2020 r., poz. 1429).

Poniżej w plikach do pobrania - zalecenia techniczne dla wykonawców prac geodezyjnych

Załączniki: