Dla mieszkańców

Zależy nam na pełnym wykorzystaniu potencjału mieszkańców i mieszkanek obszaru rewitalizacji, dlatego podejmujemy wiele działań na rzecz jego wzmacniania, przeciwdziałamy też i zapobiegamy wykluczeniu społecznemu.

Na obszarze rewitalizacji mamy do czynienia z wysokim natężeniem negatywnych zjawisk społecznych: ubóstwem, bezrobociem, przestępczością, niskim poziomem kapitału społecznego.

W ramach działań rewitalizacyjnych realizowanych w  opraciu o Zintegrowany Program Rewitalizacji opracowaliśmy system pomocy dla osób potrzebujących i wykluczonych.

Wspieramy dzieci i młodzież, bo chcemy wyrównać ich szanse, dorosłych namawiamy do większej aktywności zawodowej, proponując  pomoc w uzyskaniu niezbędnych kwalifikacji, seniorów zachęcamy do korzystania z zajęć, organizowanych specjalnie dla nich. Szczególną opieką otaczamy rodziny z małymi dziećmi, stworzyliśmy dla nich miejsca, gdzie mogą razem spędzać czas i gdzie, w kryzysowych sytuacjach, znajdują wsparcie. Specjaliści pracują z nimi nad poprawą relacji w rodzinie i uświadamiają jak wychowywać dzieci bez użycia przemocy.

Promujemy też innowacyjne sposoby zamieszkiwania, przykładem jest Kamienica Międzypokoleniowa. Miasto Stołeczne Warszawa wraz z jednostkami miejskimi prowadzi więcej działań służących wszystkim mieszkankom i mieszkańcom stolicy.

Jeśli chcesz skorzystać z oferty dla seniorów -  sprawdź stronę poświęconą Seniorom. Jeśli chcesz skorzystać ze wsparcia dla rodzin -  sprawdź stronę poświęconą Rodzinom oraz  jednostkę organizacyjną m.st. Warszawy Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa.

Wyróżnione wydarzenia

 • Spotkanie matek z dziećmi

  Lokalne Systemy Wsparcia (LSW)

  Pod nazwą Lokalne Systemy Wsparcia kryją się dziesiątki różnego rodzaju działań, których celem jest wyrównanie szans najmłodszych i trochę starszych mieszkańców oraz mieszkanek rewitalizowanych dzielnic. Do skorzystania z warsztatów i porad zapraszaliśmy rodziny z dziećmi w wieku od 0-6 lat, dzieci i młodzież w wieku od 6-18 lat oraz dorosłych w wieku od 16-26 lat. Dla każdej grupy wiekowej przygotowana była specjalna oferta.

 • Wizualizacja efektów programu "Synergia" Markowska 16

  "Synergia" Markowska 16

  W kamienicy przy ul. Markowskiej 16 powstaje Warszawskie Laboratorium Innowacji Społecznych „Synergia” – miejsce, gdzie mieszkańcy i mieszkanki Pragi będą mogli wspólnie i aktywnie spędzać czas. Jest to jedna z miejskich inwestycji realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku.

 • Kamienica na ul. Stalowej - obecny stan i wizualizacja

  Kamienica Międzypokoleniowa

  Kamienica Międzypokoleniowa przy ul. Stalowej 29 to nowatorski projekt w skali Warszawy. Po generalnym remoncie, w budynku znajdują się mieszkania oraz przestrzeń wspólna dostępna dla lokatorów kamienicy i okolicznych mieszkańców.

 • Gimnastyka seniorów na łące

  Seniorzy

  W Zintegrowanym Programie Rewitalizacji m.st. Warszawy dbamy o to, aby wspierać seniorów, którzy chcą angażować się w działania na rzecz swojej okolicy, sąsiadów lub mieszkańców w podobnym wieku.

 • Niepełnosprawna mieszkanka w Wydziale Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Dzielnicy

  Niepełnosprawni (dostępność)

  Projektując przestrzeń publiczną w mieście, dbamy o to, by była dostępna dla każdego – bez względu na wiek i stopień sprawności.

 • zdjęcie budynku MAL przy ul. Siarczanej

  Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL)

  W Miejscach Aktywności Lokalnej mieszkańcy i mieszkanki mogą zrealizować swoje pomysły, zrobić coś razem z sąsiadami, spędzić czas wspólnie w trakcie szycia, gotowania, na rozmowach oraz warsztatach samodoskonalenia. Każdy może je współtworzyć organizując różne wydarzenia.