Dla mieszkańców

Zależy nam na pełnym wykorzystaniu potencjału mieszkańców i mieszkanek obszaru rewitalizacji, dlatego podejmujemy wiele działań na rzecz jego wzmacniania, przeciwdziałamy też i zapobiegamy wykluczeniu społecznemu.

Na obszarze objętym Programem Rewitalizacji mamy do czynienia z wysokim natężeniem negatywnych zjawisk społecznych: ubóstwem, bezrobociem, przestępczością, niskim poziomem kapitału społecznego, opracowaliśmy więc system pomocy dla tych, którzy jej potrzebują.

Wspieramy dzieci i młodzież, bo chcemy wyrównać ich szanse, dorosłych namawiamy do większej aktywności zawodowej, proponując  pomoc w uzyskaniu niezbędnych kwalifikacji, seniorów zachęcamy do korzystania z zajęć, organizowanych specjalnie dla nich. Szczególną opieką otaczamy rodziny z małymi dziećmi, stworzyliśmy dla nich miejsca, gdzie mogą razem spędzać czas i gdzie, w kryzysowych sytuacjach, znajdują wsparcie. Specjaliści pracują z nimi nad poprawą relacji w rodzinie i uświadamiają jak wychowywać dzieci bez użycia przemocy.

Promujemy też innowacyjne sposoby zamieszkiwania, przykładem jest Kamienica Międzypokoleniowa. Miasto Stołeczne Warszawa wraz z jednostkami miejskimi prowadzi więcej działań  służących wszystkim mieszkankom i mieszkańcom stolicy.

Jeśli chcesz skorzystać z oferty dla seniorów -  sprawdź stronę poświęconą Seniorom. Jeśli chcesz skorzystać ze wsparcia dla rodzin -  sprawdź stronę poświęconą Rodzinom oraz  jednostkę organizacyjną m.st. Warszawy Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa.

Wyróżnione wydarzenia

 • Lokalne Systemy Wsparcia (LSW)

  Pod nazwą Lokalne Systemy Wsparcia kryją się dziesiątki różnego rodzaju działań, których celem jest wyrównanie szans najmłodszych i trochę starszych mieszkańców oraz mieszkanek rewitalizowanych dzielnic. Do skorzystania z warsztatów i porad zapraszamy rodziny z dziećmi w wieku od 0-6 lat, dzieci i młodzież w wieku od 6-18 lat oraz dorosłych w wieku od 16-26 lat. Dla każdej grupy wiekowej przygotowaliśmy specjalną ofertę.

 • "Synergia" Markowska 16

  W kamienicy przy ul. Markowskiej 16 powstaje „Synergia” – miejsce, gdzie mieszkańcy i mieszkanki Pragi będą mogli wspólnie i aktywnie spędzać czas. Jest to jedna z miejskich inwestycji realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku.

 • Kamienica Międzypokoleniowa

  Kamienica Międzypokoleniowa przy ul. Stalowej 29 to nowatorski projekt w skali Warszawy. Po generalnym remoncie, w budynku znajdują się mieszkania oraz przestrzeń wspólna dostępna dla lokatorów kamienicy i okolicznych mieszkańców.

 • Seniorzy

  W Zintegrowanym Programie Rewitalizacji m.st. Warszawy dbamy o to, aby wspierać seniorów, którzy chcą angażować się w działania na rzecz swojej okolicy, sąsiadów lub mieszkańców w podobnym wieku.