Dokumenty i wnioski

Wybierz kategorię

 • Ewidencja gruntów i budynków

  Dokumenty związane z obsługą wniosków z zakresu ewidencji gruntów i budynków: wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego oraz zgłoszenia zmian danych ewidencji gruntów i budynków.

 • Udostępnianie danych pzgik

  Dokumenty związane z obsługą wniosków z zakresu udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy, tj. wnioski o udostępnienie mapy zasadniczej lub mapy ewidencji gruntów i budynków.

 • Rejestr cen nieruchomości

  Dokumenty związane z obsługą Rejestru Cen Nieruchomości: wniosek o udostępnienie danych z rejestru oraz wniosek o udostępnienie wglądu do aktów notarialnych.

 • Nazewnictwo miejskie i punkty adresowe

  Dokumenty związane z obsługą wniosków z zakresu nazewnictwa miejskiego oraz numeracji porządkowej, np. wniosek o ustalenie numeru porządkowego, wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym oraz wniosek o nadanie, zmianę, zniesienie nazwy.

 • Narady Koordynacyjne

  Dokumenty związane z obsługą wniosków z zakresu koordynowania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, w tym wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu oraz wniosek o wydanie dodatkowej kopii odpisu protokołu z narady koordynacyjnej.

 • Dla geodetów

  Dokumenty związane z obsługą prac geodezyjnych, np. zgłoszenie pracy geodezyjnej oraz zgłoszenie uzupełniające, zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych dla prac zgłoszonych od dnia 31 lipca 2020 r., wykaz obrębów ewidencyjnych, itp.

 • Pozostałe dokumenty

  W plikach do pobrania umieszczono wzór wniosku o zwrot nadpłaty/wpłaty opłaty skarbowej