Wyniki konkursu 1 Sierpnia 30B

Sąd konkursowy dokonał wyboru laureatów konkursu architektonicznego na koncepcję osiedla z mieszkaniami miejskimi, które powstanie przy ul. 1 Sierpnia 30B we Włochach.

Ile projektów i nagród w konkursie?

W konkursie na koncepcję zespołu budynków wielorodzinnych z mieszkaniami miejskimi i lokalami usługowymi przy ul. 1 Sierpnia 30B w terminie wpłynęło 14 prac. Sąd konkursowy przyznał I, II i III nagrodę oraz jedno wyróżnienie. Zwycięzcy zostaną zaproszeni do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Kto wygrał?

I nagroda: 50 000 zł (brutto) oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki

 • praca nr 4 – Górecki Architekci Sp. z o.o. z Warszawy
 • zespół autorski w składzie: Dominik Górecki
 • nagrodę przyznano za:
  • atrakcyjne przestrzennie i architektonicznie wpisanie się w kontekst urbanistyczny miejsca pod względem wykorzystania walorów i ograniczeń terenu m.in. poprzez kształtowanie skali zabudowy;
  • prawidłowe zrealizowanie zadanych wytycznych programowych i funkcjonalnych;
  • optymalne zbilansowanie powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i powierzchni usługowych;
  • możliwość bezkolizyjnego etapowania inwestycji;
  • elastyczność rozwiązań co do optymalizacji kosztowo – materiałowej uwzględniającej specyfikę budownictwa komunalnego
Budynki mieszkalne wielorodzinne z usługami w parterze i zieleńcem przed nimi.
Widok na projektowany zespół mieszkaniowy przy ul. 1 Sierpnia 30B od strony pd.-wsch. |

 

 

II nagroda: 30 000 zł (brutto)

 • praca nr 10 – EMA Studio Sp. z o.o. z Warszawy wraz z Archigrest Sp. z o.o. z Warszawy
 • zespół autorski w składzie: Maciej Kaufman, Marcin Maraszek, Magdalena Wnęk, Marta Erbel, Mateusz Gierszon, Ewelina Siestrzewitowska
 • nagrodę przyznano za:
  • dobre nawiązanie do układu urbanistycznego zabudowy okolic ul. 1 Sierpnia;
  • ciekawą architekturę budynków odwołującą się do rozwiązań stosowanych w Europie;
  • satysfakcjonującą ilość uzyskanej łącznej powierzchni użytkowej mieszkań;
  • nawiązanie do historii i tradycji miejsca poprzez proponowane zachowanie wybranych, istniejących obiektów dawnych Stołecznych Zakładów Warsowin z ich adaptacją na usługi.
Budynki mieszkalne wielorodzinne i pomiędzy nimi odrestaurowany budynek pofabryczny.
Widok na projektowany zespół zabudowy od strony pd.-wsch. |

 

 

III nagroda: 15 000 zł (brutto)

 • praca nr 7 – Lab 3 Architekci Sp. z o.o. z Poznania
 • zespół autorski w składzie: Dominik Banaszak, Robert Broniarz, Marcin Mleczak, Marta Sowińska-Gąska, Piotr Rudnicki, Kornel Kuzański, Kinga Grzybowska, Michał Hondo, Klaudia Gołaszewska, Marek Grodzicki
 • nagrodę przyznano za:
  • dużą, łączną powierzchnię użytkową mieszkań i usług;
  • propozycję wspólnej otwartej przestrzeni rozumianej jako miejsce budowy relacji międzysąsiedzkich;
  • wariantowość rozwiązań elewacyjnych.
Skwer z zielenią, drzewami, ławkami, w tle budynki mieszkalne wielorodzinne.
Wnętrze projektowanego kwartału zabudowy. |

 

 

Nagroda w formie wyróżnienia: 5 000 zł (brutto)

 • praca nr 2 – Domino Grupa Architektoniczna Wojciech Dunaj ze Szczecina
 • zespół autorski w składzie: Wojciech Dunaj, Rafał Stemporowski, Izabela Chruściel, Anita Dunaj, Anna Drygalska
 • nagrodę przyznano za najtrafniejszą propozycję układu urbanistycznego wpisującego się w tę część miasta, pozwalającą na swobodne przenikanie się przestrzeni wspólnych i zieleni.
Pasaż z zielenią, po bokach punktowe budynki mieszkalne wielorodzinne.
Widok na pasaż otoczony projektowanymi mieszkalnymi punktowcami. |

 

 

Kiedy i gdzie dyskusja pokonkursowa? 

Zapraszamy do udziału w dyskusji pokonkursowej, która odbędzie się 20 czerwca o godz. 17.00 w Widok Towers (Aleje Jerozolimskie 44 – wejście od strony Rotundy, schodami ruchomymi w dół)

Więcej szczegółów zamieszczamy na stronie konkursu.

Załączniki: