Wyniki konkursu Ośrodek Polonia

I Nagroda – 100 000 zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki

Praca nr 14 (217538)

JSK Architekci sp. z o.o.

WARSZAWA

Zespół autorski: Zbigniew Pszczulny, Mariusz Rutz, Piotr Bury, Jakub Podgórski, Marcin Bieńka, Hubert Stelmasiewicz, Antoni Murza-Mucha, Mikołaj Kącki, Aleksandra Antkowiak, Konrad Kowalczyk, Krzysztof Drewniak

 

Wizualizacja I nagrody w konkursie na koncepcję zagospodarowania Ośrodka Polonii przedstawia widok z lotu ptaka
Wizualizacja I nagrody w konkursie na koncepcję zagospodarowania Ośrodka Polonii przedstawia widok z lotu ptaka
 

Zwycięską koncepcję cechuje spójność, prostota i kompletność. Autorom projektu udało się wytworzyć prawidłowe relacje urbanistyczne i architektoniczne zarówno ze stroną parkową, jak i miejską. Architektura i konstrukcja tworzą zintegrowaną całość, umiejętnie oddającą sportowy charakter zespołu. Zastosowane rozwiązania funkcjonalne zapewnią zarówno profesjonalnym zawodnikom klubu,
jak i amatorom, pracownikom oraz kibicom możliwość wygodnego korzystania z nowego kompleksu.

Budynek stadionu dostępny jest ze wszystkich stron. Uporządkowana struktura z rytmiczną kolumnadą, otwarta na fragmencie od strony placu, eksponuje elewację budynku historycznego, tworząc oprawę
w postaci przestrzennej „ramy”. Nowa architektura nie naśladuje form historycznych, ale przez zastosowanie klasycznej osiowości i rytmizacji bardzo pasuje do charakteru Muranowa. Uwagę zwraca przy tym zintegrowanie formy i funkcji w bryle – kubatura została domknięta tylko tam, gdzie wymagała tego wprowadzona funkcja; większa część stadionu pozostaje otwarta, ażurowa, bez parawanowych ścian, przesłaniających spodnią część konstrukcji trybun, otwierając elewacje na przenikającą granice terenu sportowego i parkowego zieleń.

Zadaszenie opiera się na ażurowej konstrukcji, a nowe bryły nie stykają się bezpośrednio z obiektem historycznym, co pozwoliło na uzyskanie przestrzennego dystansu i podkreśliło rangę zastanego kontekstu. Zlokalizowanie funkcji klubowych, administracyjnych, ekspozycyjnych w bryle stadionu
od ul. Konwiktorskiej pozwoliło na wytworzenie żywej miejskiej pierzei.

Cytat z podsumowania części opisowej:

Homogeniczność materiałowa obiektów, analogie w rozwiązaniach fasad, ekspozycja historii miejsca, właściwa „oprawa” budynku historycznego, lokalizacja funkcji miastotwórczych od strony
ul. Konwiktorskiej, integracja z Parkiem Traugutta, wydzielona strefa parkingu dla zawodników
na poziomie -1, ekspozycja fontanny, plac miejski, otwartość – wszystkie te elementy mają za zadanie stworzyć Ośrodek Polonii Warszawa na nowo, jako rozpoznawalne i uczęszczane miejsce na mapie Warszawy.

 

Zalecenia Sądu Konkursowego:

  • Wprowadzenie większej ilości zieleni w aranżacji przestrzeni publicznych, szczególnie od ul. Bonifraterskiej.
  • Zmniejszenie nasunięcia dachu stadionu od strony zachodniej nad zabytkowy budynek.
  • Zastosowanie rozwiązania regulującego przezierność dolnej partii północnej fasady hali sportowej.
  • Uzupełnienie programu zaplecza sportowego w hali sportowej dla umożliwienia jednoczesnej obsługi czterech drużyn w trakcie rozgrywania turniejów.

 

II Nagroda – 50 000 zł

Praca nr 1 (749218)

OPEN architekci Sp. z o.o.

WARSZAWA

Zespół autorski: Daniel Mermer, Przemysław Kokot, Paweł Paradowski, Kacper Guranowski, Michał Ruman, Anna Frączkowska, Anna Trząskowska, Piotr Skaliński, Monika Kalita, Paulina Kalska, Karolina Szalbót, Katarzyna Trochimowicz, Sebastian Przestrzelski, Emil Kotowski, Marta Sójka 

 

Wizualizacja II nagrody w konkursie na koncepcję zagospodarowania Ośrodka Polonii przedstawia widok z lotu ptaka
Wizualizacja II nagrody w konkursie na koncepcję zagospodarowania Ośrodka Polonii przedstawia widok z lotu ptaka
 

 

Jury doceniło przede wszystkim bardzo dobre powiązanie projektowanego zespołu z otoczeniem, uzyskane przez zastosowanie właściwej skali, proporcji obiektów i rytmu elewacji. Wszystkie nowe kubatury mają wysokość ok. 15 m, tak, by nie dominować zabudowy wzdłuż ulicy Konwiktorskiej i przede wszystkim Parku Traugutta. Oparte na ażurowej konstrukcji zadaszenie kulturalnie i z szacunkiem dopełnia budynek zabytkowy. Cały układ oparty na historycznej osi wschód-zachód został umiejętnie i z wyczuciem zaprojektowany pod względem krajobrazowym.

Jury pozytywnie oceniło zastosowane rozwiązania funkcjonalne. Szczególną uwagę zwrócono na projekt hali sportowej z zagłębioną płytą boiska na poziomie -1, przez co uzyskano wgląd do wnętrza hali
z poziomu placu oraz zredukowano wysokość całkowitą budynku. Zlokalizowanie zaplecza sportowego
na poziomie -1 pozwoliło na oszczędność powierzchni i wysokości części nadziemnej.

Uzyskanie korelującej z otoczeniem skali uzyskano dzięki przeniesieniu funkcji administracyjnych, przewidzianych w programie stadionu do odrębnego budynku. Niestety, usytuowanie nowej bryły utrudniło relacje komunikacyjne i widokowe zespołu z Parkiem Traugutta. Bardzo zawężona została też północna strefa wejściowa stadionu. Pozbawiona aktywnych funkcji południowa elewacja stadionu uniemożliwiła wytworzenie wzdłuż ul. Konwiktorskiej żywej miejskiej pierzei.

 

III Nagroda – 25 000 zł

Praca nr 5 (312953)

JEMS Architekci Sp.  z o.o.

WARSZAWA

Zespół autorski: Aleksandra Dutkowska, Katarzyna Kuźmińska, Mateusz Biskupek, Łukasz Chaberka, Aleksander Gadomski, Łukasz Krzesiak, Grzegorz Moskała, Bartłomiej Najman, Maciej Rydz, Łukasz Stępnik, Maciej Miłobędzki, Paweł Majkusiak

Wizualizacja III nagrody w konkursie na koncepcję zagospodarowania Ośrodka Polonii przedstawia widok z lotu ptaka
Wizualizacja III nagrody w konkursie na koncepcję zagospodarowania Ośrodka Polonii przedstawia widok z lotu ptaka
 

Zaproponowane w projekcie, rozrzeźbione formy nowych brył nawiązują formą i wysokością do obiektu historycznego. Przez konsekwentną zasadę wprowadzania współczesnej zabudowy, nieprzytłaczającej skalą zachowanego dziedzictwa, autorzy pokazali wyjątkowy respekt dla zastanego kontekstu. Projektowane budynki nie dominują zabytkowego budynku trybuny zachodniej, lecz raczej z nim współgrają.

Pracę wyróżnia podkreślenie wagi osi północ–południe w kompozycji zespołu, czemu towarzyszy uwolnienie od ruchu kołowego przestrzeni między stadionem a halą sportową i Centrum Wsparcia Sportu. Główny plac podzielony został na dwie strefy o z różnicowanym charakterze: zieloną część buforową
z wjazdami do parkingu od strony ul. Bonifraterskiej oraz reprezentacyjną strefę w centrum kompleksu. To rozwiązanie pozwoliło na zamknięcie nieatrakcyjnego widoku na przypadkowo skomponowaną zabudowę zachodniej strony ulicy.

Zaproponowana forma stadionu o otwartych narożnikach, charakterystyczna dla lokalnych stadionów, pozwoliła na uzyskanie pasującej do kontekstu miejskiej skali, dodatkowo otwierając wnętrze stadionu na miasto i otaczający cały kompleks krajobraz. Zastosowana forma pozwoliła na uzyskanie mniej monumentalnego charakteru zespołu, co pozwoliło subtelnie wpisać się w miejską tkankę. Rozwiązanie to sprzyja jednocześnie utrzymaniu murawy.

Jury za wady projektu uznało silne ograniczenie północnej strefy wejściowej na stadion poprzez wprowadzenie dodatkowej zabudowy oraz utrudniający dostęp otaczający stadion cokół. Za dyskusyjne uznano zastosowane rozwiązania funkcjonalne, szczególnie w strefach wjazdów dla autokarów i wejść
dla zawodników i kibiców.

Sąd konkursowy przyznał dwa równorzędne wyróżnienia (po 12 500 zł):

Wyróżnienie –  12 500 zł

Praca nr 10 (771257)

Heinle, Wischer and Partner Architekci Sp. z o.o.

WROCŁAW

Zespół autorski: Edzard Schultz, Anna Stryszewska-Słońska, Katarzyna Skowronek, Łukasz Umiński, Łukasz Kaczmarek, Karol Mądrecki, Joanna Pittner, Tomasz Padło, Marta Wróblewska 

 

Wizualizacja I wyróżnienia w konkursie na koncepcję zagospodarowania Ośrodka Polonii przedstawia widok z lotu ptaka
Wizualizacja I wyróżnienia w konkursie na koncepcję zagospodarowania Ośrodka Polonii przedstawia widok z lotu ptaka
 

Wyróżnienie przyznano za pomysł wprowadzenia do kompleksu dodatkowych ogólnodostępnych funkcji sportowych, w formie ścieżki/bieżni oplatającej stadion, wykorzystującej różnice wysokości otoczenia oraz budynku, i łączącej inne przestrzenie codziennej rekreacji. Pracę wyróżnia monumentalny, elegancki charakter architektury, podkreślony wprowadzeniem na głównej osi tafli wody.

 

Wyróżnienie – 12 500 zł

Praca nr 11 (252935)

ARPA Architektoniczna Pracownia Autorska Jerzego Gurawskiego

GAB Piotr Grabowski Architekt

SKI Studio Błażej Szurkowski

POZNAŃ

Zespół autorski: Jerzy Gurawski, Bartosz Gurawski, Piotr Grabowski, Błażej Szurkowski

 

Wizualizacja II wyróżnienia w konkursie na koncepcję zagospodarowania Ośrodka Polonii przedstawia widok z lotu ptaka
Wizualizacja II wyróżnienia w konkursie na koncepcję zagospodarowania Ośrodka Polonii przedstawia widok z lotu ptaka
 

Pracę wyróżnia prostota, naturalność i konsekwencja układu trzech transparentnych brył obiektów sportowych, usytuowanych w przestrzeni bez żadnych barier architektonicznych. Klarowne zdefiniowano przy tym główne strefy wejściowe na stadion.

 

Wystawa

Nagrodzone i wyróżnione prace można zobaczyć na wystawie plenerowej na placu przed Warszawskim Pawilonem Architektury ZODIAK. Na wystawę wszystkich prac konkursowych zapraszamy w dni robocze od 14 maja do 24 maja br. w godzinach 8.00-18.00 do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego przy ul. Marszałkowskiej 77/79 (parter).

Zapraszamy również na debatę pokonkursową z udziałem autorów nagrodzonych projektów, która odbędzie się 24 maja br. o godzinie 18:00 w Warszawskim Pawilonie Architektury ZODIAK.

Załączniki: