Wyniki konkursu na modernizację budynku przy Placu Starynkiewicza

Praca nr 1 (602498) - pierwsza nagroda – 30 tys. zł.

AMC - Andrzej M. Chołdzyński Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - spółka komandytowa.

Warszawa

Zespół w składzie: Andrzej M. Chołdzyński, Bogumił Kidziak, Jacek Hawrylak, Daniel Ciesielski, Patryk Ruszkowski, Izabela Bartosik, Piotr Dynowski

Wizualizacja I nagrody w konkursie na modernizację budynku przy Placu Starynkiewicza przedstawia elewację od strony dziedzińca

Praca nr 1 - uzyskała pierwszą nagrodę za najlepsze spełnienie oczekiwań zamawiającego.

Praca prezentuje atrakcyjne rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne poprzez zaprojektowaną otwartą i czytelną przestrzeń strefy obsługi klienta, utworzoną na parterze budynku.

W zwycięskiej pracy najlepiej rozwiązano komunikację poziomą i pionową, z optymalnym wykorzystaniem dwóch nowoprojektowanych dźwigów osobowych, pozwalających na spełnienie wymogów  dotyczących zapewnienie dostępu osobom o ograniczonej mobilności.

Autorzy pracy dobrze poradzili sobie z rozwiązaniem stref funkcjonalnych i kontroli dostępu.

Umiejętnie zaprojektowano wnętrza dzięki zastosowaniu stonowanych i eleganckich materiałów dobrze współgrających z modernistycznym charakterem budynku.

Prezentowane rozwiązanie  oferuje zwiększenie powierzchni biurowej poprzez dobudowę pomieszczeń biurowych wraz z nowymi windami od strony dziedzińca oraz bardzo dobrą propozycję nadbudowy budynku pozwalającą na stworzenie pełnowartościowych pomieszczeń biurowych na kondygnacji +5 z doświetleniem oknami umieszczanymi w ścianie oraz serią dodatkowych pomieszczeń archiwum zlokalizowanych od strony ulic. Rozwiązanie to jednocześnie nie ingeruje w widok bryły budynku od strony Alei Jerozolimskich oraz placu Starynkiewicza.

Jednocześnie pracę charakteryzuje najlepsze  dopracowanie części opisowej, zwłaszcza pod względem proponowanych rozwiązań branżowych - konstrukcji i systemów instalacyjnych, części kosztorysowej oraz analizy zgodności z planem miejscowym.

Praca prezentuje dodatkowo analizy możliwości wprowadzenia miejsc parkingowych na terenie działki poprzez autorski scenariusz przekształcenia całego kwartału co spotkało się z uznaniem jako kompleksowe myślenie o przekształceniu istniejącej zabudowy.Wizualizacja I nagrody w konkursie na modernizację budynku przy Placu Starynkiewicza przedstawia salę obsługi mieszkańców

 

 

 

Wizualizacja I nagrody w konkursie na modernizację budynku przy Placu Starynkiewicza przedstawia wnętrze

 

 I nagroda w konkursie na modernizację budynku przy placu Starynkiewicza przedstawia szkic całego budynku

Praca nr 6 (962676) – druga nagroda – 20 tys. zł.

Dynamo Produce - Marek Kruk   Sopot

Hago Architekci - Andrzej Gołębiewski   Gdynia

Zespół projektowy: Marek Kruk, Andrzej Gołębiewski, Adrian Mania, Filip Kozarski, Tomasz Sroczyński, Krystian Balcerowicz, Mariusz Walczak, Dawid Żyliński

Wizualizacja II nagrody w konkursie na modernizację budynku przy Placu Starynkiewicza przedstawia elewację od strony dziedzińca

Praca nr 6  została nagrodzona za konsekwentne połączenie rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych ze stonowanym, dojrzałym i eleganckim wyrazem wnętrz.

Jury doceniło  czytelną zasadę  układu wnętrza w centralnej części budynku, poprzez zwrócenie do siebie grupy 2 wind. W opinii jury  mankamentem tego układu, mimo jego klarowności przestrzennej na piętrach, jest zbyt mała szerokość holu windowego, co może prowadzić do kolizji i braku komfortu użytkowania budynku. Zbyt mały hol towarzyszący komunikacji pionowej nie pozwala na swobodny dostęp osób o ograniczonej mobilności.

Hol nie będzie stanowić wygodnego połączenia strefy wejścia z salą obsługi klienta.

Sam układ sali obsługi klienta jest czytelny, otwarty na wnętrze pozostałej części budynku.

Uwagę jury zwrócił proponowany charakter wnętrz; stonowana kolorystyka, właściwy dobór materiałów, detalu, których wyraz plastyczny dobrze współgra z modernistycznym charakterem budynku i jego przeznaczeniem.

Sposób zagospodarowania dziedzińca oraz obsługi budynku zaprojektowanego dla wariantu 2 spełnia oczekiwania Zamawiającego, lecz mankamentem tego zagospodarowania jest kolizja istniejącego trafo z proponowanym rozwiązaniem nawierzchni i dostępu do windy towarowej w wariancie 1.

 

 

 

Wizualizacja całego budynku - II nagroda w konkursie na modernizację budynku przy Placu Starynkiewicza

Wizualizacja II nagrody w konkursie na modernizację budynku przy Placu Starynkiewicza przedstawia salę obsługi mieszkańców

 

Praca nr 3 (689752) - trzecia nagroda – 10 tys. zł.

INTERURBAN Łukasz Piankowski    Gdynia

Zespół projktowy: Łukasz Piankowski, Bartłomiej Zabój, Weronika Juszczyk, Sebastian Grochowski

Wizualizacja III nagrody w konkursie na modernizację budynku przy Placu Starynkiewicza przedstawia elewację od strony dziedzińca

Praca nr 3 otrzymała nagrodę za dobre połączenie wymagań konkursowych z rozwiązaniami funkcjonalnymi.   

W pracy proponuje się stworzenie przestronnej strefy wejściowej poprzez otwarcie pomieszczeń położonych w skrzydłach budynku, co jest pomysłem czytelnym i atrakcyjnym przestrzennie.  Przymknięta ścianami i niewidoczna z hallu wejścia  głównego strefa mieszczącą sale obsługi klienta, sprawia, że jest mało widoczna dla osób wchodzących.

Uwagę jury zwróciła propozycja stworzenia atrakcyjnego, zielonego dziedzińca.

Zaprojektowane rozwiązania dla rozładunku i dostaw, pokazują niekorzystny i mało komfortowy    sposób zapewnienia transportu do archiwum,  poprzez zewnętrzny podnośnik oraz trudność w użytkowaniu w wariancie 1.

Wizualizacja III nagrody w konkursie na modernizację budynku przy Placu Starynkiewicza przedstawia wnętrze budynku

 

Wizualizacja III nagrody w konkursie na modernizację budynku przy Placu Starynkiewicza przedstawia wnętrze budynku

Załączniki: