Kultura

zdjęcie z koncertu - zespół grający na skrzypcach
Koncert Orkiestry Sinfonia Varsovia

Kultura ma moc integracji i aktywizacji. Wspólne działania artystów, animatorów i animatorek wraz z mieszkańcami i mieszkankami pomagają budować relacje międzyludzkie, wzmacniają lokalną tożsamość i przywiązanie do miejsca, co jest kluczowe dla powodzenia procesu rewitalizacji.

Atrakcyjne wydarzenia kulturalne oraz lokowanie na obszarach rewitalizowanych instytucji kultury z ciekawym programem mogą przyczynić się do zmiany, często niekorzystnego, wizerunku takich rejonów.

Jesteśmy świadomi tych procesów oraz zależności, więc realizując  Program Rewitalizacji, staramy się  jak najpełniej wykorzystać możliwości jakie daje kultura dla podniesienia jakości życia na  rewitalizowanym obszarze. Zabiegamy o  atrakcyjność tego terenu, zarówno dla mieszkańców i mieszkanek jak i osób spoza. Remontujemy obecne siedziby instytucji kultury oraz tworzymy nowe ( modernizując zabytkowe budowle), stale poszerzamy ofertę kulturalną, organizujemy festiwale, wychodzimy do mieszkańców i mieszkanek, proponując im szereg wspólnych działań w przestrzeni miasta, na ulicach, skwerach i podwórkach.

 

Projekty i działania realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji

Animatorzy rewitalizacji Wsparcie lokalnej społeczności
Muzeum Pragi Spektakle, warsztaty i wykłady - Muzeum Warszawskiej Pragi
Teatr Baj Teatralnie na Pradze
Fundusz Animacji Kult. Wsparcie działań kulturalnych
Otwarta Ząbkowska Festiwal Otwarta Ząbkowska
Pałacyk Konopackiego Zabytkowy pałacyk siedzibą domu kultury
CKiA Siarczana 6 Centrum Kulturalne w odnowionej willi