Wprowadziliśmy nową aplikację do przeglądania zdjęć ukośnych.

Zalecanymi przeglądarkami do wyświetlania zawartości serwisu są Microsoft Edge i Mozilla Firefox. W przypadku przeglądarki Google Chrome, przed uruchomieniem serwisu prosimy o wyczyszczenie historii przeglądarki.

Przy okazji zmian w serwisie pojawiły się nowe funkcjonalności. W trybie widoku dostępna jest porównywarka pozwalająca zestawić zdjęcia ukośne z innymi danymi (w tym z ortofotomapą czy danymi lidarowymi). Informacje ze zdjęć ukośnych można również uzupełnić o dane z ewidencji gruntów.

Zachęcamy do zapoznania się z nową wersją serwisu.