Wyróżnione wydarzenia

  • Mapa koron drzew

    Mapa w sposób kompleksowy prezentuje zieleń w mieście. Powstała dzięki zastosowaniu najnowszych technologii przetwarzania danych teledetekcyjnych otrzymanych ze zdjęć lotniczych. Obejmuje zróżnicowanie gatunkowe oraz kondycję biologiczną drzew rosnących w granicach miasta.

  • Mapa zabytków

    Warszawskie zabytki najłatwiej znaleźć w miejskim serwisie mapowym. Na planach oznaczone są m.in. formy ich ochrony, nazwy – historyczne i współczesne – granice obszarów zabytkowych a także obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków.