Wyróżnione wydarzenia

 • grafika z fragmentem mapy z portalu mapowego

  Mapa planów miejscowych

  Mapa miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pozwala zapoznać się z dokumentami planistycznymi miasta zarówno z obowiązującymi obecnie, jak i tymi z przeszłości.

 • Mapa koron drzew

  Mapa koron drzew

  Mapa w sposób kompleksowy prezentuje zieleń w mieście. Powstała dzięki zastosowaniu najnowszych technologii przetwarzania danych teledetekcyjnych otrzymanych ze zdjęć lotniczych. Obejmuje zróżnicowanie gatunkowe oraz kondycję biologiczną drzew rosnących w granicach miasta.

 • fragment mapy

  Mapa zabytków

  Warszawskie zabytki najłatwiej znaleźć w miejskim serwisie mapowym. Na planach oznaczone są m.in. formy ich ochrony, nazwy – historyczne i współczesne – granice obszarów zabytkowych a także obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków.