Modernizacja ewidencji gruntów i budynków m.st. Warszawy

Praga-Południe

Wyróżnione wydarzenia

  • Modernizacja ewidencji gruntów i budynków m.st. Warszawy - Praga-Południe Obszar IV

    Obszar modernizacji Prezydent m.st. Warszawy informuje o rozpoczęciu modernizacji ewidencji gruntów i budynków, czyli głównie aktualizacji danych na obszarze 9 obrębów ewidencyjnych Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy: 3-02-11, 3-02-12, 3-04-01, 3-04-02, 3-04-03, 3-04-04, 3-04-06, 3-04-07, 3-04-08. Obszar modernizacji ograniczony jest od zachodu ulicą Podskarbińską, od północy torami kolejowym i ulicą Makowską, od wschodu ulicą Nasielską, od południa ulicą Grochowską. Termin...

  • Modernizacja ewidencji gruntów i budynków m.st. Warszawy - Praga-Południe Obszar III

    Obszar modernizacji Prezydent m.st. Warszawy informuje o rozpoczęciu modernizacji ewidencji gruntów i budynków, czyli głównie aktualizacji danych na obszarze 7 obrębów ewidencyjnych Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy: 3-03-01, 3-03-02, 3-03-03, 3-03-06, 3-03-07, 3-03-08, 3-07-08. Obszar modernizacji ograniczony jest przez ulice Zabraniecką, Szeroką i Makowską. Termin realizacji Przewidujemy, że modernizacja będzie zakończona w październiku 2023 r. Dlaczego to robimy?...